۱۳۹۷ تیر ۲۸, پنجشنبه

گزارش بازجوی از واله زمانی
ما خواهان پایان دادن پرونده سازی علیه کارگران هستیم!!!
قابل توجه کارگران و فعالین :
هفته گذشته واله زمانی ، از اعضا و بنیان گذاران سندیکای نقاشان استان البرز بنا به اتهامان واهی قید شده در پرونده ای که در سال 1394 به اتهام حضورش بر سر مزار شاهرخ زمانی ( پسر عمومی واله) و از اعضای افتخاری سندیکای نقاشان استان البرز که به طرز مشکوکی در زندان گوهر دشت جان باخت به دادسرای شهید مقدسی شعبه 6 بازپرسی احضار شده بود، واله زمانی روز یکشنبه 24 تیر 1397 در محل نامبرده حاضر شده و او را به بهانه اینکه پرونده شما تکمیل نیست مجددا" مورد باز جویی قرار دادند . تکمیل نبودن پرونده به این لحاظ بهانه است که در باز جویی روز یکشنبه به جای پرسیدن سوال از موارد مربوط به سال 1394 بر سرمزار شاهرخ عزیز ، از واله در مورد اعتراضات دی ماه 1396 ، ارتباط داشتن با فعالین و احزاب و سازمانها در داخل و بیرون از ایران، از اعتراضات اخیر در اقصا نقاط ایران و در رابطه با دریافت پول از خارج و ... سوال کردند که جواب های واله درست و دقیق که هیچ کدام از این موارد ارتباطی به من ندارند بوده و هست. ( لازم به ذکر است که بیشترین موارد بیانات باز جوها ، تنظیم سوالات و اطلاعات مورد استفاده باز جوها بر پایه بحث ها و دعواها و اتهامات زده شده به فعالین از طرف دیگر فعالین در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک ، تلگرام و ... بوده اند.این حقایق را با بررسی و پرس جو از تعدادی از احضار شده ها می شود کسب کرد. ) ضمن اینکه چنین نقشه ها و برنامه های ضد کارگری ( احضار های برنامه ریزی شده ، بازجویی مجدد ، زدن اتهامان جدید و ...)  باید رو به عموم کارگران گزارش شوند لازم است برای روشنتر شدن موضوع سوالات زیر را طرح کنیم :
1-    پرونده ساخته شده علیه واله زمانی به اتهام حضورش بر سر مزار پسر عمویش در سال 1394 چه ارتباطی به مسائل اعتراضات 1396 و 97 دارد؟
2-    آیا چنین اعمالی ( ارتباط دادن پرونده 1394 به موارد 1396 و 97 ) عین اعمال ضد کارگری و غیر قانونی نیست که توسط قوه قضائیه مدعی قانون مداری پیش بده می شوند؟
3-    به چه دلیل و با چه هدفی قوه قضائیه هر روز تلاش می کند از طروق غیر  قانونی برای تحت فشار قرار دادن فعالین کارگری که برای دفاع از حقوق خود و آزادی و برابری با دزدان و اختلاس گران و کارفر مایان مقابله و مبارزه  می کنند با پرونده سازی های بی پایه و اساس تحت فشار قرار داده و هر روز اتهامات واهی جدید به انها وارد نماید؟
4-    ما کارگران میپرسیم با این همه فلاکتی که به جامعه و ما کارگران تحمیل کردید دیگر چه می خواهید ؟
چنین سوالاتی و دهها سوال از این دست بنا به دلیل گزارشات دریافتی از دادسرا های مختلف که هر روز دهها فعال کارگری را که سالها قبل علیه شان پرونده سازی شده اخیر احضار می کنند و تحت بازجویی مجددا بر مبنای سوالات بی ربط مورد اتهامات بی پایه و اساس چدید قرار می دهند.از جمله در دادسرای مقدسی بیش از 30 فعال که پرونده باز از سالها قبل دارند در روز یکشنبه 24 تیر 1397 احضار شده و مورد باز جویی جدید قرار گرفتند.
واله زمانی جوابهای زیر را به سوالات بی ربط طرج شده داده است :
با خارج از ایران ارتباطی ندارم ، هیچ کدام از فعالین احزاب و سازمانها در داخل کشور را نمی شناسم ، هیچ گونه پولی از خارج کشور دریافت نکردم، در اعتراضات دی ماه 1396 و 1397 شرکت نداشتم و و...
 حاصل بررسی های اخیر نشان می دهند که  این سوالات پایه اصلی سوالاتی است که بصورت مشترک از همه احضار شده ها پرسیده می شود نتیجه این است که نقشه برنامه ریزی شده است ، تا از طریق برنامه های از قبل طراحی شده فعالین را تحت فشار بگذارند و در پایان بازجویی های مجدد مستقیما" افراد را تهدید می کنند که نباید در اعتراضات شرکت کنید والا هر بلای سرت می اوریم.
ما وظیفه خود می دانیم به  فعالین و تشکل ها هشدار بدهیم ، که اماده باشند در مقابل پرونده سازی های ضد کارگری که در جریان و در حال تکوین است آگاهانه  و  اصولی و دقیق  بر خورد کنند.
پیروز باد جنبش کارگری
گرامی باد یاد و خاطره شاهرخ زمانی
سندیکای نقاشان استان البرز

25 تیر 1397

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر