۱۳۹۶ خرداد ۲۲, دوشنبه

تیراندازی ماموران جمهوری اسلامی بسوی هیت های کوهنوردی، در کوههای سپی ریزه شهرستان اشنویه

 بهنام ابراهیم زاده ٬  امیر علی مرادی    وخانمها راحله راحمی پور ٬حوریه فرج زاده ٬ وخانم محی الدینی. در بیمارستان اتیه در کنار فرهاد نظیری که چندی پیش در یک تصادف به شدت اسیب دید لازم به ذکر است خانواده اقای نظیری به خاطر فقر مالی با کمک یکی از دوستان به تازکی موفق شدند اقای فرهاد نظیری را در بیمارستان اتیه برای رسیدگی پزشکی بستری کنند

تیراندازی ماموران جمهوری اسلامی بسوی هیت های کوهنوردی، در کوههای سپی ریزه شهرستان اشنویه

دیروز جمعی از هیت های

 کوهنوردی شهرستان های اشنویه ٫سنندج ٬سقز٬بوکان ٬،ونقده در اقدامی مشترک همراه شدند تا قله سپی ریز شهرستان اشنویه را فتح کنند امروز ظهر کوهنوردهای سپی ریز اشنویه وپیشرو و. چل چمه سنندج وگروهای از شهرهای سقز وبوکان ونقده    قله سپی ریز اشنویه را فتح کردند اما در اقدامی تامل بر انگیز این کوهنوردان از سوی پاسگاه مرزی جمهوری اسلامی مورد شلیک قرارگرفتند که خوشبختانه در این تیراندازی به هیچ یک از اعضای گروهای کوهنوردی اسیبی نرسید این در حالی است که هیت های کوهنوردی شهرستان اشنویه مجوز لازم را از سوی نهادهای حکومتی دریافت کرده بودند ولی با این حال مورد هدف وتیراندازی پاسگاه مرزبانی قرار گرفتند جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر به بهانه وجود احزاب کرد مخالف نظام  در منطقه مرزی متاسفانه کوههای داخل کشور از جمله شهرستان اشنویه را برای تردد مردم خصوصا کوهنوردان ممنوع اعلام کرده است لازم به ذکر است که اکثر اعضای کوهنوردی که امروز به قله سپی ریز سقوط کرده بودند فعالین کارگری ومدنی وحتی تعدادی از فعالین حقوق بشری بودند که اینگونه با اقدام وحشیانه پاسگاه مرزی روبرو شدند ما این اقدام وتیر اندازی    به سوی مردم  وکوهنوردهای منتطقه را از سوی ماموران جمهوری اسلامی شدیدا محکوم میکنیمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر