۱۳۹۶ فروردین ۵, شنبه

چهارمین جلسه پالتالکی جمع قدم اول با موضوع "نقش کلیدی طبقه کارگر در روند انقلاب"


چهارمین جلسه پالتالکی جمع قدم اول با موضوع "نقش کلیدی طبقه کارگر در روند انقلاب"از همه دوستان و رفقا دعوت می گردد در چهارمین جلسه بحث و تبادل نظر جمع قدو اول شرکت فرمایند.موضوع این جلسه عبارت است از " نقش کلیدی طبقه کارگر در روند انقلاب "  روز جلسه یکشنبه 9 آپریل 2017 مطابق با فروردین 1396 خواهد بود و ساعت جلسه 2 بعداز ظهر بوقت آمریکای شمالی - ساعت 8 شب به وقت اروپای مرکزی و ساعت 9/30 شب بوقت ایران خواهد بود.
آدرس اطاق عبارت است از :

Room name : ghadameaval
category : Asia and pacific
subcategory : Iran


جمع قدم اول ( تذارک حزب انقلابی طبقه کارگر)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر