۱۳۹۵ بهمن ۲۰, چهارشنبه

کمیته پیگیری ایجاد تشکل ها ی کارگری ایران


اعلام نظر علی خدایی عضو شورای عالی کار در باره افزایش حداقل دستمزد .
علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار در روزنامه همشهری مورخه 18 بهمن 95 می گوید :"حداقل دستمزد باید 3 برابر شود . اما در وضعیت فعلی این کار شوک بزرگی بر بازار وارد می کند. در طول 4-5 سال آینده این خلع کمبود باید پر شود ."
علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار ، نماینده ما کارگران نیست . بلکه برگزیده دولت است. شورای اسلامی موجود در کارخانه ها ، کارگزاران و عصای دست کارفرمایان و دولت هستند.
آنها کارگران گزینش شده توسط وزارت کار و نهاد های امنیتی هستند.وظیفه شان به بیراهه کشاندن و گمراه کردن کارگران است .
گفته وی بیان کننده هدف و منظور ایشان از افزایش حداقل دستمزد است .سخن او بعنوان یک خبر ، می خواهد اذهان عمومی کارگران را برای افزایش بسیار ناچیز 10 الی 15 درصدی آماده سازی نماید. او نگران وضعیت کارگران نیست ، بلکه نگران منافع کارفرمایان و دولت است .
او میگوید افزایش 3 برابری حداقل دستمزد در چنین وضعیتی به بازار شوک وارد می کند . به تعبیر وی شوک به منافع کارفرمایان وارد می شود .
کارفرمایان با خیالی آسوده به افزایش سود خود می اندیشند . اگر دستمزدها بیش از افزایش مد نظرشان اضافه گردد، آنها شوکه می شوند . چرا که در افزایش سودهای نجومی و افسانه ای خود خلع ایجاد شده است .
کارفرمایان به سازمانهای دولتی ،پلیس و دیگر نهادهای سرکوب کننده اطمینان دارند، که جهت پایین نگهداشتن دستمزد از هرگونه تلاشی دریغ نخواهند کرد .
برای علی خدایی ، زندگی و بقا کارگران ، پشیزی ارزش ندارد .زیرا که حداقل دستمزد 812000 تومان چند برابر زیر خط بقا و5 برابر زیر خط فقر قرار دارد .به نظر ایشان حداقل دستمزد  باید 3 برابر گردد .پس او به هزینه زندگی کارگران واقف و آگاه است . او می گوید " اما در وضعیت فعلی این افزایش 3 برابری دستمزد به بازار شوک وارد می کند ." به اعتقاد ایشان قربانی شدن جمعیت تقریبا 50 میلیونی کارگران بهتر است ، تا اینکه به کارفرمایان شوک وارد نشود ؟؟!!
آقای علی خدایی ، 38 سال قربانی کردن جمعیت بیش از 50 درصد جامعه ایران کافی نیست ؟ طی 4 الی 5 سال دیگر این وضعیت باید ادامه یابد ؟
آیا واقعا پذیرفتنی است ، که علی خدایی و دیگر دوستانش نمایندگان کارگران هستند ؟؟
فقر و فلاکت تمام عرصه های زندگی این جمعیت کارگران را اشباح کرده، و آمار و ارقام ناهنجاریهای اجتماعی روز به روز افزایش می یابد .از کاهش سن اعتیاد و کاهش سن دختران خیابانی گرفته تا انباشته کردن زندانها، افزایش طلاق ،نوزاد و کلیه فروشی ، کارتن خوابی و پدیده گور خوابی و دهها معضل دیگر که گریبان جمعیت فرودست جامعه را گرفته است .بیکاری و گرانی  این دو پدیده در کنار حداقل دستمزد ناچیز ، ان وضعیت جهنمی است ، که شما نمی خواهید در آن خلعی ایجاد شود ؟؟
علی خدایی و دیگر اعضای کارگری شورایعالی کار در کدام کارخانه و یا در کدام منطقه از تهران ساکن هستند ، که  واقعیات آشکار چنین وضعیتی را  میخواهند  انکار کنند ؟

پرداختن به دیگر سخنان ایشان ، از جمله همین نتیجه را میدهد .
کارگران چرا "باید" 4-5 سالی این دستمزدهای ناچیز و تبعات ویرانگر زندگی خود را تحمل نمایند ؟
او نمی داند که در طول این 4-5سال هزینه زندگی کارگران به مراتب چندین برابر اوج خواهد گرفت ؟
علی خدایی باید بداند ، که او نماینده ما کارگران نیست .زیرا که به قول معروف " از کوزه همان برون تراود که در اوست "
ما کارگران به او و اعضای کارگری ، نماینده گان کارفرمایان ودولت در  شورایعالی کار میگوییم  : "حداقل دستمزد باید تامین کننده هزینه زندگی ، ونه " برده گی " ما باشد .
 همچنین خواهان به روز شدن استاندارد های زندگی اجتماعی خود هستیم .
استفاده از ماده 41 قانون کار تامین کننده سبد هزینه خواربار ما کارگران نبوده و نخواهد بود . مبنای افزایش حداقل دستمزد باید ، به 3 برابر افزایش یابد ." ما هم اکنون خواهان 3 برابری حداقل دستمزد هستیم ، ونه 4-5 سال دیگر .
20 بهمن 95
آیت نیافر
سخنگوی کمیته پی گیری ایجاد تشکل های کارگری ایران


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر