۱۳۹۱ تیر ۱۴, چهارشنبه

همه کارگران را بدون قید و شرط و فوری آزاد کنید.


همه کارگران را بدون قید و شرط و فوری آزاد کنید.


ضمن گفتن تبریک جهت آزادشدن برخی از دوستان اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری از جمله سعید مرزبان ، میترا همایونی ، سیروس فتحی ، مسعود سلیم پور و فرامرز فطرت نژاد به دنبال اعتراضات گسترده در سطح دنیا، آزاد نکردن بقیه دستگیر شدگان 26/3/1391 در شهر کرج را به شدت محکوم می کنیم .
ضمن اینکه خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی بخصوص بازداشت شدگان اخیر شهر کرج جلیل محمدی ، ریحانه انصاری ، علیرضا عسگری و مازیار مهر پور هستیم ، و همینطور خواهان آزادی همه ی کارگران زندانی  از جمله شاهرخ زمانی ، علی نجاتی ، بهنام ابراهیم زاده ، رضا شهابی ، محمد جراحی ، رسول بداغی ، مهدی فراحی شاندیز ، علی اخوان ، پدرام نصرالهی و ... بوده ، از تمامی کارگران ، فعالین کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی متشکل در تشکل ها ، نهاد ها و سازمانهای سیاسی و همچنان افراد انقلابی می خواهیم، هرچه بیشتر ، متحدانه و مستمر وبا گستردگی داخلی و جهانی به نظام اسلامی در راستای آزاد سازی زندانیان در بند به هر طریق ممکن ، متشکل و سازمانیافته، دست به اعتراضات عملی بزنند. ما نیز دوشا، دوش شما آماده انجام وظیفه هستیم.
همچنین از کارگران ، دانشجویان ، زنان و معلمان ،جوانان و مردم آزادیخواه و انقلابی می خواهیم اگر این خواست را به عنوان یک مطالبه عمومی قبول دارند، هرچه گسترده تکثیر و توزیع کرده و به دست هم وطنان برسانند .

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد14/4/1391
شاهرخ زمانی  عضو هییت موسس سندیکای نقاشان وکارگران تزئیناتی تهران و عضو کمیته پیگیری ...

محمد جراحی کارگر اخراجی عسلویه و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

غلامرضا غلامحسینی  عضو سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه

محمد اشرفی  کارگر تاسیسات و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگریهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر