۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۱, دوشنبه

فراخوان براي برگزاري مراسم روز جهاني كارگر در تركيهدفاع از كارگران و مطالبات و مبارزاتشان، حمايت از زندانيان سياسي و رهبران بازداشت شده طبقه كارگر و اعلام همبستگي جهاني با مبارزه طبقه كارگر جهاني و جنبش ضد سرمايه داري و ضد تعرض به زندگي مردم از وظايف اصلي تمام فعالان آزاديخواه و برابري طلب است. بدينوسيله كميته حمايت از شاهرخ زماني و جمعي از فعالان سياسي ايراني پناهنده در كشور تركيه از تمامي آزاديخواهان و مدافعان حقوق كارگران براي شركت در مراسم باشكوه روز جهاني كارگر در شهر استانبول دوشادوش كارگران، زحمتكشان تركيه دعوت بعمل مي آورد.
وعده ديدار ما درروز سه شنبه اول ماه مه ساعت ۹ صبح استانبول محله شیشلی روبروی پاساژ جواهرپیروز باد روز جهانی کارگر


کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر