۱۳۹۳ خرداد ۲۸, چهارشنبه

پول های "کثیف " مبارزات کارگران را فاسد خواهد کرد !

رضا شهابی

این روز ها  به نظر می رسد  که بار دیگر خطری  جدی  و توطئه گرانه در راه است .در سال 1386  فعالین واقعی جنبش کارگری با افشاگری عوامل  نهاد های ضد کارگری و امپریالیستی توانستند جلو فعالیت های آنها را بگیرند. اما نهاد های ضد کارگری ودر کل نهاد های  بورژوازی هیچ وقت از پای نخواهند نشست و هر بار سعی خواهند کرد در اشکال گوناگون به جنبش کارگری نفوذ کنند  و با داشتن عوامل دست گماره جنبش کارگری را به فساد بکشانند. اما جنبش کارگری ایران  ،نشان داده است که کارگران و پیشروان  جنبش طبقاتی  کارگری ، با حساسیت  خود تمامی توطئه های آنان را نقش برآب خواهند کرد.
نگاهی به تجربه سندیکای شرکت واحد
 پول های  کثیف حربه ی قدیمی است که نظام های امپریالیستی  و ضد کارگری برای تضعیف  و وابسته کردن  و در یک کلام  ریشه  کن کردن مقاومت  طبقه  کارگر به کار می بندند و با این ترتیب  است که پول های  به اسم حمایت از سندیکا ها و اتحادیه ها ی کارگری و یا خانواده های کارگران از سوی ارگان هایی با پوشش دموکراتیک و دموکراسی خواهی  اما در واقع ضد کارگری ، وارد چرخه مالی کارگران و نهاد های مدافع  آنان می شوند.
شاید در وهله  اول اینطور  به نظر برسد که مهم ، نیاز جنبش کارگری  به امکانات مالی  است ، نه منابع تامین کننده  آن  ،  اما با اندک مکث و وسواس  طبقاتی   مشاهد خواهد شد  که  پشت پرده ، برنامه و سناریوهای ضد کارگری در جریان است  که نه تنها در خدمت کارگران و جنبش آنان قرار نخواهد گرفت بلکه  دقیقا باعث به انحراف کشیدن  خواست و مطالبات کارگران در رسیدن به  منافع آنی و آتی خواهد شد .
به بعضی از  پیامد ها میشود به صورت گذرا اشاره  داشت  . اولین وبی واسطه ترین این   پیامد  " پول های کثیف  و فساد آور  " بهانه دادن به دست نهاد های  امنیتی  و سرکوب گر است  که با زدن مهر  " وابسته "  و " جاسوس "  به کارگران مجوز قلع و قمع  ایشان را صادر  کنند  . در واقع  به جریان انداختن این پول ها   ی کثیف از جمله  ی روش های خود این نهاد هاست .
 دومین تاثیر  " پول های کثیف  و فساد آور "  تضعیف اصول کار تشکیلاتی  واحساس تعلق  فرد به مجموعه ی رفقایش است . به این ترتیب  که با علی السویه  شدن مسائلی  چون پرداخت حق عضویت  فرد آرام  آرام اهمیت  خود را بعنوان یک عضو  مجموعه  نادیده می گیرد . به همین نسبت   که مرکزیت تشکیلات  هم به عنوان مغز متفکر و سازمانده  ،  به مرور  نسبت به اعضای  بدنه ی خود احساس بی نیازی می کند.
در این زمینه  بد نیست به تجربه ای  دیگر  که به همراه   رفقا و همکارانم  در مجموعه ی سندیکای شرکت واحد داشتیم  اشاره ای بکنم .
 در تمامی سال ها ی نیمه اول  دهه 1380  طریقه تامین کمک مالی مورد نیاز سندیکا   و هزینه های  عبارت  بود از :
 1 چاپ  بولتن  و جزوه  و فروش آن به کارگران
 2  برگزاری کلاس های آموزشی
3 چاپ قبض دریافت  حق عضویت  و گذاشتن  آن در اختیار  اعضاء
4 برگزاری  برنامه های تفریحی  و فرهنگی  از قبیل گلگشت
 حتی کارگران اخراجی  عضو سندیکا  برای نشان دادن همبستگی  خود با دیگر  اعضاء با حضور  در پایا نه ها ی مسافربری  با فروش چای  و عدسی  در آمد حاصل از آن را در اختیار سندیکا  قرار می دادند.
این کار از یک طرف باعث  می شد  تا رانند گان  شاغل در جریان اوضاع  و احوال  همکاران  اخراجی  خود قرار بگیرند و به صورت  جمعی  به ایشان کمک کنند  و از سوی  دیگر  اعضای اخراجی را در جریان وضعیت  همکاران  شاغل  قرار می داد تا بدین وسیله  بتوانند  ایشان را در  پی گیری  حقوق حقه ی شان ترغیب  نمایند .
 سومین  و شاید مخرب ترین  پیامد " پول های کثیبف  و فساد آور " عبارت است از شیوع بی اعتمادی  اعضا به یکدیگر  و قوت گرفتن  روحیه  فرد گرایی در افراد به این نحو که پول های  بی نام و نشان " یا به عبارت درست تر با نام و نشان  فاسد"، بی سرو صدا  و به اعتبار  روابط  دونفره به عوض  قرار گرفتن در اختیار  مجموعه  ( که این خود مصیبتی  است ) به جیب افراد  میرود و در این موقعیت  به هر صورت ما جرا  به نام عضوی  از مجموعه نوشته می شود  و همچنین  فرد پس از چند  مرتبه   دریافت چنین وجوهی  و مرتفع شدن نیازهایش  دیگر احساس  تعلق  خاطر و هم ذات پنداری  بار فقای و همکارانش  را از دست  می دهد  و به موجودی منفعت طلب  بدل می گردد که صرفا  در صدد بیرون کشیدن  گلیم  خودش ازاین  آب  گل آلود است .
 رفقا  و کارگران عزیز؛
هوشیار باشیم  که در دام حربه های  کثیفی از این دست  که در کمین ما نشسته است نیفتیم. این وسط  اگر با هم بمانیم  پیروز خواهیم شد . ما همیشه به استقلال مالی باور داشته  و داریم .  با همبستکی  و کمک های ناچیز کارگران و مدافعان کارگری میشود نیازهای حداقلی  خود را بر طرف کرد . باید چهره های مخرب  و ضد کارگری را افشا کرد و اجازه ند هیم افراد سست عنصر باور و اعتماد طبقاتی کارگران را سخره بگیرند.
آنان که شرافت کارگری را مستمسک منافع خود قرار داده اند باید بدانند  که شرافت کارگری یعنی اعتماد ، با هم بودن  و برای همدیگر بودن ،  شرافت کارگری یعنی داشتن حس برابری خواهی  برای یک زندگی شاد همراه با نان و آزادی در دفاع از منافع  طبقاتی  طبقه کارگر !
رضا شهابی . عضو هئیت مدیره  سندیکای شرکت واحد تهران و حومه


 زندان رجایی شهر . 27 خرداد 1393Ankare  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر