۱۳۹۳ تیر ۲, دوشنبه

24 روز از اعتصاب غذای رضا شهابی کارگر زندانی می گذرد


لازم به یاد آوری است که پس از 24 روز اعتصاب غذا رضا شهابی کارگر زندانی و راننده عضو هیئت مدیره  سندیکای کارگران  شرکت واحد و مسئول مالی سندیکا وی 9 کیلو گرم وزنش کم شده است که در عکس های زیر اثرات این اعتصاب بوضوع مشاهده می شود . همچنین باید بیان کرد که او برای بدست آوردن خواسته های زیر دست به اعتصاب غذا زده است :

1-بازگشت به محل قبلی زندان اوین بند 350
2- مرخصی استعلاجی جهت درمان و عمل جراحی دیسک کمر ( به دور از استرس و بگیر و ببند و حضور ماموران زندان که باعث ایجاد رعب و وحشت و مزاحمت و ناراضتی به مراجعه کنندگان و کادر بیمارستانی و تیم پزشکی از جمله پزشک و پرستارو غیره )
3- اجرای ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی ( قانون تجمیع)

4- اجرای قانون آزادی مشروط.

۴ نظر: