۱۳۹۱ دی ۳, یکشنبه

بیانیه 62از اعضای دستیگر شده کمیته هماهنگی ... دفاع کنیم
  روز چهار شنبه 29/9/1391 ساعت 30/4 عصر پنج نفر از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری  در شهر بوکان به نام های هادی تنو مند ، قاسم مصطفی پور، جمال مینا شیری ، محمد کریمی ، ابراهیم مصطفی پور توسط ماموران اداره اطلاعات با برنامه از پیش طراحی شده دستگیر شدند ، همزمان با دستگیری نامبردگان منازل شان را نیز تفتیش کرده لوازم شخصی آنها را نیز با خود بردند . همچنین حسن رسول نژاد یکی دیگر از اعضای کمیته هماهنگی ... را در تاریخ 3/10/1391 تلفنی احضار کردند، چون ایشان در مسافرت به سر می برد موفق به دستگیری او نشدند .
علت دستگیری این فعالین هنوز معلوم نشده است اما برخی از فعالین حدس می زنند در رابطه با پرونده سازی های کرج باشد که با اتهامات دروغین شصت نفر از اعضای کمیته هماهنگی ... را همراه با ضرب و شتم دستگیر کرده و علیه آنها پرونده سازی کردند
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ضمن محکوم کردن دستگیری ، اذیت و آزار و پرونده سازی علیه فعالین فوق و تمامی فعالین کارگری و زندانیان سیاسی خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها می باشد .
ما از تمامی کارگران ، تشکل ها ، فعالین و همچنین نهاد ها ، سازمانها و احزاب و روابط بین المللی آنها می خواهیم در جهت تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای آزادی دستگیر شدگان اعتراضات عملی متحدانه  و گسترده ای را سازماندهی نمایند.
همچنین از تلویزیون ها، رادیو ها ، نشریات و سایت های خبری و سیاسی می خواهیم در جهت انجام رسالت خبری و سیاسی خود مصاحبات هرچه بیشتری برای حمایت از آزادی  فعالین و کارگران با خانواده ها و دیگر فعالین ترتیب بدهند .


کارگران زندانی همچنان در انتظار حمایت های ما هستند.

پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!!
پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
4/10/1391


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر