۱۳۹۱ آذر ۲۷, دوشنبه

بیانیه 59
محمد جراحی و خانواده اش نیاز به حمایت فوری دارند


بیش از یک سال است که محمد جراحی  کارگر اخراجی پروژه عسلویه و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری توسط  عوامل حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی دستگیر و تحت اذیت و آزار و شکنجه مجبور به پذیرش اتهامات دروغین شده است و به دنبال پرونده سازی علیه او و دوستانش ، آنها را در دادگاههای نمایشی توسط یک قاضی بی اختیار محاکمه کردند و جراحی را که برای مطالبات کارگری تلاش می کرد به 5 سال حبس محکوم کردند و حال که محمد جراحی پدر یک خانواده کارگری را زندانی کردند طبق اخبار دریافتی اخیر مأموران امنیتی اقدام به اذیت و تهدید دختر و پسر جوان جراحی نمودند.هنوز از دلایل افزایش آزار و اذیت و تهدید فرزندان محمد جراحی خبر نداریم اما طبق اخبار دریافتی موثق بیشتر مواقع از ملاقات آنها با پدرشان جلوگیری می کنند و تقریبا" هر روز توسط افراد مختلف از اداره اطلاعات تبریز تلفنی اقدام به تهدید آنها می نمایند و مواقعی نیز مأموران به درب خانه آنها رفته و به صورتهای مختلف اقدام به تهدید می کنند، حتی مواردی نیز دیده شده که مأموران موتور سوار آنها را تحت تعقیب قرار می دهند . همچنین از داخل زندان خبرهای دریافتی نشان می دهد که هماهنگی کاملی میان اقدامات تهدید آمیز مأموران علیه فرزندان محمد جراحی در بیرون و تحت فشار قرار دادن خودش در زندان وجود دارد . هم بندان محمد جراحی در زندان مرکزی تبریز می گویند اقدامات تهدید آمیز علیه محمد و خانواده اش به این جهت است که آنها می خواهند محمد جراحی را مجبور به پذیرش خواسته های بازجویان نمایند . فشارها و اقدامات سیستماتیک داخل و بیرون از زندان علیه محمد جراحی و دختر وپسر او  و تحت مراقبت و فشار قراردادن اسماعیل فتاحی زندانی دیگری مبحوس در زندان مرکزی تبریز هشداری برای جنبش کارگری ، فعالین و احزاب و سازمانها و نهادهای آزادی خواه است .
دوستان و رفقا اگر متحدانه و گسترده و وسیع اقدامات حمایتی و دفاعی از محمد جراحی و خانواده او انجام نشود مجبور به تحمل شکست دیگری در دفاع از کارگران زندانی خواهیم شد .
ما در کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ضمن تشکر و قدردانی از فعالیت و تلاش همه کارگران، فعالین کارگری ،دانشجویان ، زنان و احزاب و سازمانها و نهادهای مدافع آزادی زندانیان و... می خواهیم تا دیر نشده جهت متوقف کردن فشار و تهدید علیه محمد جراحی و خانواده اش دست به اقدامات عملی و جذب حمایت های لازم بزنید .

کارگران زندانی همچنان در انتظار حمایت های ما هستند.

پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!!
پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
26/9/1391

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر