۱۳۹۴ مرداد ۲۶, دوشنبه


احتمال تبعید چندبارۀ شاهرخ زمانی، فعال کارگری دربند!
امروز ۲۵ مرداد، فعال کارگری، شاهرخ زمانی به بخش اجرای احکام زندان رجایی شهر فراخوانده و از وی علت عدم تقاضای انتقالش پرسیده شد، که وی دلیل این امر را یک مسأله قانونی و طبیعی برای حبس در محل زندگی و نزد اعضای خانواده در کرج دانست. این فعال کارگری که ۳۵ سال ساکن تهران بوده، در ۱۴ خرداد ۱۳۹۰ در تبریز دستگیر، و بدون هیچ سند اتهامی، و حتی دادن بازجویی شفاهی در اطلاعات تبریز، با ۳۵ روز اعتصاب غذا، به طور سفارشی و خودسرانه و غیر قانونی در شعبۀ ۱ دادگاه انقلاب تبریز، به ۱۱ سال حبس محکوم شد. همین حکم در شعبۀ 6 تجدید نظر تبریز به ریاست قاضی ایمانی که مشهور به شعبۀ تجدید نظر است، و سپس در شعبۀ ۲۹ تحت اختیار اطلاعات، تأیید شد. اعادۀ دادرسی و شکایات مختلف وی به نهادهای گوناگون- از جمله کمیسیون اصل ۹۰، حقوق شهروندی، حقوق بشر اسلامی، دادگاه انتظامی قضات- از خودسری و قانون شکنی مسئولین نه تنها به جایی نرسید، بلکه برای آزار و اذیت بیش تر طی چندسال حبس در زندان های مختلف ایران چرخانده شده است. از تبریز به یزد، و دوباره به تبریز، و از تبریز به رجایی شهر و قزلحصار، که با اعتصاب ۵۰ روزه و کاهش ۲۴ کیلو وزن به قزلحصار برگردانده شد. اکنون نیز زمینه چینی برای تبعید دوبارۀ وی شروع شده است. این فعال کارگری تأکید کرد در صورت تبعید غیرقانونی دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهد زد. لازم به ذکر است که وی طی این مدت ۴ سال حبس، از مرخصی و ملاقات حضوری و اعزام به بیمارستان، به طور غیر قانونی محروم بوده است.
۲۵ مرداد ۹۴

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر