۱۳۹۴ مرداد ۳۱, شنبه

اطلاعیه شماره 54 کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

کارگران، تشکل های کارگری و انسانهای شریف و آزاده!
روز پنجشنبه 29 مرداد 94 دومین جلسه محاکمه محمود صالحی عضو هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی و فعالیت های کارگری، در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج برگزار گردید. در این جلسه محمود صالحی ضمن بیان این موضوع که فعالیت کمیته هماهنگی هیچ گونه منع قانونی ندارد، اظهار داشت کلیه اتهامات امنیتی وارده هیچ پایه و اساسی ندارد و خود و تشکل فوق الذکر را بری از هر گونه ارتباط و همکاری تشکیلاتی با احزاب اپوزیسون جمهوری اسلامی ایران می دانم و قویا این اتهام را رد می کنم.
ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، هدف از طرح چنین اتهام هایی در مجامع قضایی و نهادهای امنیتی برای کارگران و فعالین علنی جنبش کارگری ایران را چیزی جز تشدید سرکوبها و ایجاد فضای رعب و وحشت نمی دانیم و معتقدیم که جنبش کارگری ایران و پیشروان آن با چنین اقداماتی به انزوا کشیده نخواهند شد. ما بار دیگر خواستار آزادی بدون قید و شرط کلیه فعالین کارگری دربند هستیم و ضمن محکوم نمودن تهدید ، بازداشت و محاکمه کارگران و پیشروان طبقه کارگر بر این امر تاکید می نماییم که طبقه کارگر ایران حق دارد نسبت به وضعیت وخیم و بغرنج اجتماعی – اقتصادی خود فریاد برآرد و برای حفظ هستی و موجودیت خود در مقابل سرمایه داران و حامیانشان که روز به روز عرصه را بر طبقه کارگر تنگ کرده اند اقدام به اتحاد و متشکل شدن در قالب تشکلها و کمیته های خودساخته و مستقل کارگری نمایند.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد
شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، عثمان اسماعیلی
09182842451
komitedefaa@gmail.com
komitedefaa.blogspot.com

مرداد ماه 1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر