۱۳۹۴ مرداد ۱۸, یکشنبه

یورش گارد ویژه به سالن 11 عادی بند 4

امروز 18 مرداد مزدوران جمهور اسلامی( ماموران اطلاعاتی و سربازان امام زمان) با صدها مامور به سالن 11 هجوم برده و کلیه وسایل زندانیان را شخم زدنده و شکستند، این ماموران حکومت فاشیستی ولایت فقیه هفته گذشته به همین شکل  به سالن 10 که هموطنان سنی زندانی هستند یورش بردند.
از جمله حمله کنندگان معاون زندان امیریان که دامادش به همراه 11 مامور چند ماه پیش با 400 گرم شیشه و صدها گرم متیل و شش موبایل دستگیر شده بودند است ، این جمله ها حاصل ماهیت ننگین جمهوری اسلامی است که در ترس از فروپاشی توسط مبارزات و اعتراضات مردم ستمدیده، زندانیان بی دفاع را مورد شکنجه و کشتار قرار می دهد، تا به خیال خام خود ادامه بهره کشی و غارتهای هزاران میلیاردی از ثروت های عمومی مردم توسط  سران و عوامل حکومت الله و امام زمان و نایب اش را قدری طولانی تر کند، اما زهی خیال باطل ، این حکم تاریخ است،  که ستمگران را مردم از طریق  انقلاب همگانی به زباله دان تاریخ پرتاب می کنند.
هموطن علیه شکنجه ، اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی به پا خیزید.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

18/5/1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر