۱۳۹۴ مرداد ۱۵, پنجشنبه

سیزدهم مرداد ماه 94 (دو روز دیگر) رسول بداقی بعداز تحمل شش سال زندان، دوران حبسش به پایان خواهد رسید و ما منتظر آزادیش هستیم.
رسول بداقی که در مدت شش سال گذشته حتی یک ساعت مرخصی نداشته، از شهریور ماه 1388 در زندان های اوین و رجایی شهر زندانی بوده است. درپی زندانی شدن، حبس او توسط مقامات غیبت غیر موجه تلقی گشته و به دلیل همین غیبت، او از آموزش و پرورش اخراج گردیده و حقوق وی نیز قطع شد.
همسر و سه دختر رسول بداقی که در این مدت تمام سختی های دوری همسر و پدر را سرافرازانه تحمل کرده اند، چند روز آینده را برای دیدن رسول ثانیه شماری میکنند.
دوقولوهای رسول ( ستایش و شکیبا) که از دوسالگی طعم آغوش پدر را نچشیده اند بیش از هر کسی بیقرار دیدار پدرشان هستند.

برگرفته از سایت حقوق معلم و کارگر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر