۱۳۹۴ مرداد ۳, شنبه

سلسله گزارشاتی از زندان رجایی شهر :

این کشتار گاه با حدود 6000 زندانی و نزدیک به دو هزار اعدامی در انتظار اجرای حکم که همین هفته گذشته 9 نفر از آنها را اعدام کردند و با حدود 250 زندانی سیاسی عقیدتی با 35 اعدامی از جمله  زانیار و لقمان مرادی  ، شهرام احمدی و دهها حبس ابد و بقیه با حبس های پنج تا سی سال می باشد، این زندانیان در بد ترین شرایط شکنجه روحی و جسمی قرار دارند بطوری که طی چند سال اخیر دهها نفر از زندانیان از جمله دگمه چی ، مهدی ظالیه ، ساران ، کرمی خیر آبادی ، افشین اسانلو ، ستار بهشتی و ... زیر شکنجه و ضرب و شتم جان باختند،
1 – انتقال محمد علی باغانی از بند 3 سالن عادی به سالن 12 بند  4  :
در پی اعتراضات و پی گیری مستمر خانواده ، کانون صنفی معلمان و زندانیان سیاسی سالن دوازده زندان رجایی شهر به مقامات جمهوری اسلامی در خصوص نگهداری غیر قانونی و خود سرانه آقای باغانی در بند عادی اعدامیان خطر ناک پس از دو ما وی به بند 4 (سالن 12) سیاسی – عقیدتی آورده شد ،
2- قطع جیره غذایی زندانیان :
در شرایطی که نظام جمهوری اسلامی و دولت حسن کلید حل و بر طرف کردن همه مشکلاتی ، حتی مشکل آب را که با خیانت ها و جنایات جمهوری اسلامی گریبان مردم را گرفته است،  به توافق و نتیجه مذاکرات و قبول نوکری شیطان بزرگ منوط کرده بود و با خوردن دومین جام زهر، توسط دومین رهبر معظم امت اسلامی طناب بردگی امپریالیسم را بر گردن خود انداخت، امپریالیسمی که جمهوری اسلامی با مبارزه دروغین و دون کیشوتی و فقط در ظاهر از مبارزه با آن برای خود هویت وجودی تعریف می کرد ، و اکنون هویت تعریفی خود را از دست داده و زیر سایه امپریالیسم هویت واقعیش بسمت آشکار شدن و سازگاری با ظاهرش حرکت می کند، اما همچنان با زندانیان نه تنها بر خورد ها و اعمال غیر قانونی و ضد انسانی را کاهش نداده است بلکه همچنان به شدت علیه زندانیان ، و عموم مردم به اعمال ضد انسانی و غیر قانون خود هر روز و هر لحظه  می افزاید، از جمله در کنار اعمال غیر قانونی و حذف حقوق قانونی زندانیان مانند منع مرخصی، هواخوری 3 ساعته به جای  12 ساعتی ، فضای دو متری به جای 12 تا 15 متر قانونی با حذف آخرین مواد غذایی یعنی ماست و رواج کامل سویای حیوانی دیگر جیره غذایی وجود ندارد و کاملا" قطع شده است. تغذیه در زندان کاملا" خصوصی سازی شده و تغذیه زندانیان که طبق قانون به عهده سازمان زندانها است در این زندان و بسیاری از زندانهای دیگر تهیه غذا انتفاعی شده است بطوری که هر زندانی پولی برای خرید غذا و مواد غذایی نداشته باشد باید از گرسنگی بمیرد. با حذف آخرین مورد غذایی از جیره غذایی زندانیان و با توجه به موارد حذف شده قبلی مانند بهداشت، و درمان و نظافت و اکنون تغذیه، همه چیز پولی شده است تا رتبه های مقامات نظام و بخصوص مقام عظمای ولایت در میان 67 مولتی میلیادر های جهانی بالاتر برود.
3- رسول بداغی همچنان در انفرادی 12 الف به سر می برد :
 چند ماه از دزدیده شدن رسول بداغی توسط اطلاعات سپاه اسلام این سنگان جدید مولتی میلیادر ها که نوع قدیمی داعش هستند ، می گذرد که در این مدت وی تحت فشار و شکنجه های اسلامی قرار داشته و تحت الطاف  مکتب اسلام به وی اتهام دروغین  جدیدی تحمیل شده تا در صورت پایان حبس اش که با اتهامات واهی قبلی زندانیش کرده بودند و در تاریخ 13 مرداد تمام می شود نگذارند آزاد شود، یا اینکه او را مجبور به قبول تعهداتی نمایند. جمهوری اسلامی با محاکمه چندین باره معلمان ، کارگران زندانی و با عدم آزاد کردن آنها می خواهد  نمایندگان پیشرو و واقعی معلمان ، کارگران ، زنان و دانشجویان را که بعنوان ستون فقرات مبارزات حق طلبانه ، آزادیخواهانه و برابری طلبانه ستم دیدگان هستند، نتوانند نقش خود را در سازماندهی و منسجم و دارای برنامه و سراسری کردن جنبش مبارزاتی ایفا نمایند. تا غارتگران حاکم راحتتر بتوانند به دزدی ، چپاول ، اختلاس ، رانت خواری ، بورس بازی ، تقسیم ثروت های عمومی بین خودشان ادامه بدهند.
4 – بلاتکلیفی بهنام ابراهیم زاده و سعید شیرزاد :
 فعالین کارگری بهنام ابراهیم زاده با حکم دروغین جدید 9 سال و چهار ماه و سعید شیرزاد پس از یک سال و نیم  بلاتکلیفی هنوز در وضعیت نا معلوم از لحاظ تایید حکم و دادگاهی شدن قرار دارند ، جمهوری اسلامی دشمن قسم خورده 50 میلیون خانوار کارگری با تمام قدرت در فکر حفظ  و ادامه بهره کشی نظام سرمایه داری می باشد ، تنها گناه بهنام و سعید دفاع از حقوق قانونی کارگران در حق اعتصاب ، حق اعتراض ، حق ایجاد تشکل و حق حیات برای طبقه میلیونی کارگران است .
5 – اعدام ها پا برجا و زندانیان حبس سنگین همچنان در مرگ تدریجی قرار دارند :
در شرایطی که جمهوری اسلامی در جهت مهندسی افکار عمومی و فریب مردم برای آماده سازی شرایط در جهت انتخابات پیش روی ( اسفند ماه ) اصلاح طلبان حکومتی را با عنوان های عف و بیمارستان از زندان به بیرون می برد نزدیک به 700 نفر از جوانان زندانی را که به دلیل بیکاری و فلاکت اقتصادی که تماما" محصول وجودی جمهوری اسلامی سرمایه داری هستند، مرتکب جرم شده اند با تبلیغ و تلقین اینکه  می خواهد از گسترش جرم جلو گیری کنند طی شش ماه  اعدام کرده است، اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی  در جهت فریب توده مردم و در واقع برای حفظ حاکمیت خود و ترساندن  5 میلیون جوان بیکار اقدام به چنین جنایتی می کند ، در حالی که همه انسانها می دانند تا زمانی که فلاکت اقتصادی و بیکاری و بی آیندگی وجود دارد انسانهای بسیاری مجبور به ارتکاب جراییم مختلف خواهند شد و تا زمانی که جمهوری اسلامی پا برجا است و با وجود جمهوری اسلامی دزدی، اختلاس ، رانت خواری ، غارتگری مافیایی که توسط روحانیون و نظامیان و سران حکومت ، مجلس نشینان و همه دارو دسته حاضر در حکومت پا برجا خواهد بود و در نتیجه حضور آنها فلاکت اقتصادی و بیکاری مردم را رها نخواهد کرد و زندان و اعدام باعث نجات کشور نخواهد شد، حکومت اسلامی برای حفظ بهره کشی سرمایه داری و حفظ حاکمیت مولتی میلیادر های روحانی – نظامی اقدام به اعدام جوانان این کشور می کنند.جمهوری اسلامی با ایجاد فلاکت اقتصادی و تحمیل  بیکاری و فقر بر جوانان و نیروی کار و از جهت دیگر با توزیع مواد مخدر توسط برادران قاچاقچی زمینه های ایجاد و رشد انواع جرم را به جوانان و نیروی کار تحمیل می کنند تا با آلوده کردن نیروی جوان امکان سرنگونی خودش را از بین ببرد و این کار را در زندانها بیشتر عملی می کند ، و هر وقت برای فریب و یا انحراف افکار عمومی لازم دارد شمار اعدام ها را افزایش می دهد و همچنین با نگهداری صدها نفر زندانی حبس ابد با سابقه های 15 تا 25 سال مانند محمد نظری با 22 سال ، حاجی کریم معروف عزیز با 19 سال و ... نشانه ای از سالوسی و جنایت پیشگی نظام اسلامی است.
6 -  بیش از 50 زندانی عقیدتی سیاسی همچنان در بند های عادی تحت فشار مضاعف قرار دارند :
حتی بر خلاف قانون تفکیک جراییم خود نظام اسلامی نزدیک 50 نفر از زندانیان سیاسی – عقیدتی فقط در زندان رجایی شهر همچنان در بند های عادی میان زندانیان مبتلا به هیپاتیت و ایدز و یا اعدامیان خطر ناک که تعادل روحی ندارند نگهداری می شوند ، مانند بهنام ابراهیم زاده ، سعید بابادی ، مهدی شاندیز و 25 نفر زندانی نظامی مانند ایرج حاتمی ، علیرضا فراهانی و فرید آزموده از آن جمله اند،
7 -  بیماران اورژانسی همچنان در خطر مرگ قرار دارند از میان 28 الی 30 بیمار قلبی و عروقی ، سرطان و ریه  که خطر مرگ آنها را تهدید می کند مانند اصغر قطام ، صالح کهندل ، فواد مقدم ، خانجانی ، ماشاالله حایری و ... که پزشکی قانونی کتبا" اعلام کرده است اغلب آنها توان تحمل زندان را ندارند و باید معاف از زندان شده هر چه زودتر آزاد شوند اما با تصمیمات غیر قانونی و ضد انسانی سران و مقامات نظام اسلامی آنها همچنان در زندان در انتظار مرگ به سر میبرند.

هم وطن :
صدای زندانی سیاسی فریاد آزادی ، برابری و عدالت اجتماعی برای همه ای مردم و برای شماست ، علیه اعدام و شنکجه و برای آزادی زندانیان سیاسی به پا خیزید .

کارگر زندانی ، معلم زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

3/5/1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر