۱۳۹۴ تیر ۳۱, چهارشنبه

امروزروز چهارشنبه 31 تیر از ساعات اولیه صبح اطراف مجلس دچار حکومت نظامی اعلام نشده بود!!!

ترس و وحشت نظام جمهوری اسلامی از اعتراضات معلمان نشان متزلزل بودن این حکومت فاشیستی است .

علی رغم جو به شدت پلیسی بر قرار شده از اول صبح (از ساعت 5 صبح) در میدان بهارستان خیابانهای اطراف مجلس به صورت محسوس و نامحسوس و استقرار ماموران مزدور جمهوری اسلامی سرمایه داری در خیابانها و کوچه ها  ( از میدان شهدا تا چهار راه استانبول ، از چراغ برق تا پل چوبی ) باعث شد بسیار از افرادی که می خواستند در تجمع اعتراضی معلمان شرکت کنند با دیدن جو پلیسی وارد محدوده نشوند و برخی را که ماموران می شناختند و یا فکر می کردند ممکن است برای سرکت در اعتراض امده باشند مانع ورودشان شدند و حتی تعدادی را در همان اطراف قبل از رسیدن به محل تجمع دستگیر کردند  با این وجود بیش از هزار نفر توانستند وارد محدوده میدان بهارستان شده شروع به دادن شعار های مطالباتی خود  از جمله معلم زندانی ۀزاد باید گردد نمایند که مورد هجوم و ضرب و شتم انواع  ماموران نظام فاشیستی اسلامی شدند و تا کنون تعداد دست گیری ها بیش از 160 نفر گزارش شده است. ما ضمن محکوم کردن سرکوب معلمان به دست ماموران حکومت اسلامی امام زمان از تمامی کارگران ، معلمان ، پرستاران ، زنان و دانشجویان و دانش آموزان می خواهیم در هر مکان و هر زمانی که می توانند دست به اعتراض و حمایت از معلمان زده  ضمن سازماندهی خود و اطرافیان در تشکل های صنفی و سیاسی خواستار آزادی فوری دستگیر شده ها و معلمان و کارگران زندانی و زندانیان سیاسی شوند و خود را با دقت و سازمان یافته برای شرکت در اعتراض و تجمع 6 مرداد پرستاران اماده کنند ، که مرگ جمهوری اسلامی به  تداوم و هرچه کوتاهتر شدن فاصله اعترضات و تجمع ها سازمان یافته بستگی دارد. همچنین سرکوب امروز تجمع مسالمت آمیز معلمان نشان داد که  ضد انسانی و ضد کارگری بودن جمهوری اسلامی سرمایه داری  با تغییر دولت در آن و از طریق توافق ها با سرمایه جهانی تغییر نمی کند و کم نمی شود تنها راه خلاص شدن از ددمنشی این نظام سرمایه داری اسلامی امام زمانی سرنگونی کردن آن است و راه دیگری وجود ندارد.
درود بر معلم مبارز
دروذد بر پرستار مبارز
معلم زندانی آزاد باید گردد
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

31/4/1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر