۱۳۹۴ تیر ۱۷, چهارشنبه

فراخوان همایش فرهنگیان در 31 تیر در اعتراض به دستگیری کنشگران معلم

اين گرگ سالهاست كه با گله اشناست
همكاران فرهنگي بياييد از تجمع 31تير جلومجلس، در اعتراض به دستگيريهاي اخير، (عليرضا هاشمي،علي اكبر باغاني،اسماعيل عبدي) كه اخرينش نخواهد بود حماسه اي ديگر بسازيم تا سندي ديگر براي تاريخ از حكومت جهل وخرافات باقي بماند.
همكاران گرامي حاكميت اصول گراي بي اصول كه اشتهاي بلعيدن ثروت ملي، جزئ ذاتش شده،چنان حريص قدرت وچپاول ماديات ومعنويات ملي شده كه هيچگونه اعتراضي را تحمل نكرده واكنون كه تابستان ومدارس تعطيل است بيشتر از گذشته چنگ ودندان نشان ميدهد . همكاران گرامي و تشكلهاي صنفي فر هنگيان سراسر كشور:اگاه باشيد از اكنون نمايندگان ما معلماني هستند كه زندان و در بند هستند (بداقي،باقري،باغاني،هاشمي،عبدي و...).
حاكميت بداند به زودي روزي فرا مي رسد كه بايد با معلمان زنداني به عنوان نمايندگان ما معلمان مذاكره كند.
همكاران عزيز: عبدي متهم است كه با راديوهاي بيگانه مصاحبه كرده. كدام رسانه ي داخلي اجازه دارد كه در يك فضاي ازاد مشكلات معلمان و اموزش وپرورش را بدون سانسور بيان كند؟نتيجه :حاكمان نالايق چنان كشور را به روز سياه نشانده اند كه قيافه هايشان كه در تلويزيون ظاهر ميشود نشان ميدهد كه در بحران هاي عميق گرفتار و رهايي از اين بحران ها امكان ندارد.
هزاران كودك معصوم به مدرسه نمي روند ويا ترك تحصيل ميكنند وسپس وارد چرخه ي معيوب بيكاري،اعتياد،فقر،فحشائ،سرقت،وتجاوز به ناموس ديگران شده وسر از زندان واعدام در مي اورند.
اما گردن كلفتهايي كه به نام اسلام كشور را غارت ميكنند راست راست در اروپا و امريكا و.... راه ميروند وزن هايشان براي گرفتن كارت سبز در بلاد كفر ميزايند وبه دروغ شعار مرگ بر امريكا سر ميدهند وانگاه به ريش ما ميخندند.اگر احيانا اندكي از غارتگري هايشان بر ملا شود وبه زندان بيفتند بيشترين همراهي را با دزدان كرده تا به سلامت به اغوش غارتگران بر گردند.
پس همكاران فرهنگي عزيز كوتاهي نكرده واز سر تا سر ايران مجروح در 31 تير از ساعت 10 تا 12 در جلو مجلس جمع شده وفرياد ميزنيم ما همه بداقي،باقري، باغاني ،هاشمي،عبدي،عبد الفتاح سلطاني و...)هستيم تا همگان بدانند معلم بيدار است از تبعيض بيزار است. معلم بيدار است از غارت بيزار است.
زنده باد زندان تا بر قراري دموكراسي

سيد هاشم خواستار،  نماينده ي معلمان در كانون صنفي فرهنگيان خراسان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر