۱۳۹۴ اردیبهشت ۱, سه‌شنبه

پلاکارد و پوستر کارگران زندانی برای استفاده در روز جهانی کارگر

لطفا" توضیح زیر را همراه پوستر ها منتشر کنید
لازم به توضیح است :
با توجه به اینکه نظام ضد کارگر جمهوری اسلامی طی چند روز اخیر تعدادی دیگری از کارگران را دستگیر و زندانی کرده است که پوستر های انها در دور قبلی تهیه نشده بودند. درنتیجه پوسترها و پلاکاردی که چند روز قبل توضیح شدند تعداد کمتری از کارگران و معلمان زندانی را در بر می گیرند چون بعد از آن طی چند روز اخیر چند نفر از کارگران دستگیر شدند و در ضمن برخی از انها را نیز متاسفانه ما نتوانسته بودیم اطلاع پیدا کنیم در نتیجه مجددا" طراحی کرده تعدادی را که اطلاع یافته بودیم اضافه کردیم هرچند که ممکن است هنوز تعدادی را از قلم انداخته باشیم و یا بعد از این تاریخ تعدادی دیگری دستگیر شوند که این احتمال با توجه به ترس جمهوری اسلامی بسیار زیاد است  بنابراین از همه دوستان و رفقا می خواهیم موضوع را بادقت دنبال کنند تا بتوانیم از همه رفقا و دوستان زندانی دفاع و حمایت کرده و صدای اعتراضی همه آنها باشیم
با سپاس کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

تلاش و فعالیت خود را  برای دفاع و آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی افزایش دهیم


کار گر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

۴ نظر: