۱۳۹۲ فروردین ۱۷, شنبه

تشکرو قدر دانی از تیم پزشکان معالج "محمد جراحی"


امید روی دیگر زندگی است، زندگی دوباره محمد جراحی به دست توانا و تلاش تیم پزشکی بیمارستان امام رضا در تبریز هدیه ای به محمد جراحی ، خانواده و دوستان او است.
تیم پزشکی فوق با مدیریت اقای دکتر صمد بهشتی و با همکاری اقایان دکتراسماعیل فرجی، دکتر محمد حسین سعمی و دکترشهرام دبیری اسکویی با درایت و کوشش انسانی توانستند کمک شایانی به محمد جراحی نمایند.
ما کارگران و اعضای کمیته پیگیری به همراه خانواده محمد جراحی تلاش انسان دوستانه پزشکان معالج را قابل ستایش میدانیم.
به این وسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را تقدیم پزشکان و کادر و پرسنل بخش مربوطه "توراکس" بیمارستان امام رضا می نماییم.


                               کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری
18/1/1392

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر