۱۳۹۲ فروردین ۲۰, سه‌شنبه

ابراز همدردی با مردم زلزله زده ترکیه
We, the Iranian Refugees, felt an unshakable sarrow when we heard about the earth quack in the City of Van and its suburbs in Turkey and saw the reports of its devistation of lives and livlihood of these peoples and the ruins that it has left behind.
The peoples of the City of Van,have for many years been the host to the Iranian Refugees, who to save themselves and their families from the harm of Islamic authorities in Iran, have taken refuge in Turkey. Which, we will always be thankful.
We, the Iranian Refugees, that have felt the pain and suffering of displacement, homelessness, cold and hunger and being seperated from our homes and families, only understand too well the horrible conditions that has been forced upon the earth quack victims of Van. However, because of the travelling restrictions that is a precondition to our refugee statues, we are unable to offer any practical aid to our generous and hospitable hosts in Van. But, with all our heart we sympathise with them and wish a speedy recovery from this disastrous and painful condition, with hopes of better and happier days in the future.
Also, with the declaration of our solidarity with the Turkish peoples, specially with the earth quack victims and their families in Van, we call upon all domestic and international organizations and agancies and all the people of the world to hurry with their aids to reduce the pains and suffering of these good peoples as soon as possible.
Group of Iranian Refugees in Edirne
Group of Iranian Refugees in Van
Group of Iranian Refugees in Afyun
Group of Iranian Refugees in Ankara
Group of Iranian Refugees in Istanbul
Group of Iranian Refugees in Eskishehir
Group of Iranian Refugees in Kurshahir
Group of Iranian Refugees in Sakarya
Group of Iranian Refugees in NorwayTÜRKİYE HALKLARININ YAŞAMIŞ OLDUĞU DEPREMDEKİ ACILARA OTAKLIK EDİYORUZ
Van ve ilçelerinde deprem olduğunu duyduğumuz zaman sizin çekmiş olduğunuz acıyı hissettik. Görmüş olduğunuz maddi ve manevi kayıplardan dolayı üzüldük.
Van halkı eskidende şimdide İran’dan gelen göçmenlere hep iyi davrandı ve yardım ettiler.Bunun için Van halkına ve bütün Türkiye Halklarına teşekkür ediyoruz.
Biz İran göçmenleri avare olmuşuz ailemizden uzak kalmışız soğukta kalmışız aç kalmışız bunun için van daki depremzede insanların yaşamış olduklarını anlıyoruz.
Biz göçmenler belki maddi anlamda size yardım edemiyoruz ama kalpten istiyoruz ki tez zamanda bu zor durumdan kurtulun gelen günleriniz size iyi olsun.
Biz iran göçmenleri olarak Türkiye Halklarına ve mahsusen Van’ın depremzede halkıylan ortaklığımızı bildiririz ve bütün dünya halklarından istiyoruz ki Van’ın depremzede halkına tez zamanda yardım etsinler.

25/10/2011
EDİRNE’DE YAŞAYAN İRAN GÖÇMENLERİ
VAN’DA YAŞAYAN İRAN GÖÇMENLERİ
AFYON’DA YAŞAYAN İRAN GÖÇMENLERİ
ANKARA’DA YAŞAYAN İRAN GÖÇMENLERİ
İSTANBUL’DA YAŞAYAN İRAN GÖÇMENLERİ
ESKİŞEHİR’DE YAŞAYAN İRAN GÖÇMENLERİ
KURŞEHİR’DE YAŞAYAN İRAN GÖÇMENLERİ
NORVEÇ’TE YAŞAYAN İRAN GÖÇMENLERİ
SAKARYA’DA YAŞAYAN İRAN GÖÇMENLERİابراز همدردی با مردم زلزله زده ترکیه
وقتی دیدیم و شنیدیم زلزله شهر وان و حومه آن را لرزانده و خسارات جانی و مالی فراوان و همچنین خانه های فرو ریخته زیادی را پشت سر خود به جا گذاشته ، غم جان فرسایی گلویمان را بشدت فشرد.
مردم وان سالهاست که میزبان ایرانیهای که برای نجات خود و خانواده شان به ترکیه پناه می آورند ، بوده و هست. که بسیار جای تشکر و قدردانی دارد.
ما پناهجویان ایرانی که درد آورارگی، بی خانمانی، سرما و گرسنگی و دوری از عزیزان را با پوست و استخوان خود لمس کردیم ، به خوبی می دانیم مردم زلزله زده وان و حومه آن دچار چه رنج و گرفتاری شده اند. ما بدلیل پناهنده بودن عملا» هیچ کمکی نمی توانیم برای این مردم مهمان نواز انجام بدهیم. اما با تمامی وجود از صمیم قلب ابراز همدردی کرده و آرزو داریم هرچه زود تر مشکلات این مردم رنج دیده بر طرف شود و روز های خوشی در پیش رو داشته باشند.
همچنین ضمن ابراز همدردی با مردم ترکیه ، بخصوص مردم زلزله زده وان از تمامی نهاد های جهانی و داخلی و مردمی می خواهیم برای کمتر شدن شدت رنج و درد هرچه زودتر کمک رسانی نمایند.
3/8/1390
جمعی از پناهجویان ایرانی در ادرنه
جمعی از پناهجویان ایرانی در ساکاریا
جمعی از پناهجویان ایرانی دروان
جمعی از پناهجویان ایرانی درافیون
جمعی از پناهجویان ایرانی دراستانبول
جمعی از پناهجویان ایرانی درآنکارا
جمعی از پناهجویان ایرانی دراسکی شهر
جمعی از پناهجویان ایرانی درنیو شهر
جمعی از پناهجویان ایرانی درکرشهر
جمعی از پناهجویان ایرانی درنروژ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر