۱۳۹۲ فروردین ۱۲, دوشنبه

برای حمایت از زندانیان پتیشن زیر را امضا کنید


لینک پتیشن جمع آوری امضا جهت اعتراض به جمهوری اسلامی در رابطه با افزایش فشار علیه زندانیان سیاسی در گوهر دشت کرج و همچنین فشار آوردن به جمهوری اسلامی برای آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی. 
لازم است دوستان و تمامی کسانی که قصد فعالیت در جهت کسب آزادی دارند با ما همراه شوند .

یک امضا نیز قدمی در جهت مبارزه است .

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر