۱۳۹۲ اسفند ۲۸, چهارشنبه

اعتصاب غذای شاهرخ زمانی و وخامت حال وی
در پی انتقال شاهرخ زمانی به زندان قزلحصار کرج وی دست به اعتصاب غذا زده است. 

شاهرخ زمانی کارگر زندانی که از روز سه‌شنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۲ به زندان قزلحصار کرج تبعید شده در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

آین عضو زندانی هیئت بازگشایی سندیکای کارگران ساختمان و نقاشان، پس از انتقال وی به زندان قزلحصار تا دیروز ۲۷ اسفند ماه در سلول‌های انفرادی بوده و امروز ۲۸ اسفند ماه بر اثر وخامت حالش به بهداری زندان منتقل شده است.

هم‌چنین وی برای نخستین بار پس از تبعید به زندان قزلحصار عصر دیروز موفق شده تا با خانواده‌ی خود تماس بگیرد.
شایان ذکر است ماموران در حین انتقال وی به زندان قزلحصار به دلیل مقاومت این کارگر زندانی او را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.

۳ نظر: