۱۳۹۳ فروردین ۹, شنبه

اسماعیل فتاحی از زندان مرکزی تبریز: از کارگران زندانی حمایت کنیم !!!

             شاهرخ زمانی را به بند سیاسی باز گردانید.

امروز 28 مارس 2014 ، برابر با 8 فروردین 1393 از اعتصاب غذای کارگر زندانی شاهرخ زمانی 23 روز می گذرد و به علت عدم رسیدگی به وضعیت او در شرایط بسیار بدی به سر می برد، تا کنون 15 کیلو گرم وزن کم کرده است، ولی همچنان با استقامت واعتقاد و ایمان به مبارزه طبقه کارگر تا رسیدن به خواسته اش به اعتصاب غذا ادامه می دهد.
اینجانب اسماعیل فتاحی کارگر ساختمانی ضمن دفاع وحمایت از شاهرخ زمانی اعلام می دارم، پرونده سازی های مکرر ، محکومیت ها و تحت فشار قرار دادن پیشروان وفعالین طبقه کارگر که در اقدام سازمانیافته به لحاظ وحشت رژیم از جنبش کارگری و ایجاد رعب و وحشت و زهر چشم گرفتن از دیگر کارگران صورت می گیرد را محکوم نموده و از تمامی نهاد ها و تشکل های کارگری اقدامی متحدانه جهت پایان دادن به این وضعیت کارگران در بند بخصوص شاهرخ زمانی را خواستارم،

اسماعیل فتاحی
کارگر ساختمانی

8/1/1393

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر