۱۳۹۳ فروردین ۹, شنبه

اطلاعیه شماره ١٥٠ کمپین برای آزادی کارگران زندانی

شاهرخ زمانی در وضعیت جسمانی نگران کننده ای قرار دارد، وسیعا از او حمایت کنیم

١٨ روز است که شاهرخ زمانی به زندان قزل حصار تبعید شده است. در اعتراض به این موضوع او در اعتصاب غذا به سر میبرد. شاهرخ در اعتراض به فشار به زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی دراویش گنابادی، همراه با این زندانیان قبلا دست به اعتصاب غذا زده بود و اکنون بییست و یک روز از اعتصاب او میگذرد. بنا بر خبر های منتشر شده از سوی کمیته حمایت از شاهرخ زمانی او در این مدت ١٤ کیلو وزن کم کرده است و در وضعیت جسمانی نگران کننده ای بسر میبرد. با حمایت گسترده از او، کاری کنیم که فشار از روی او و سایر زندانیان سیاسی برداشته شود. ضمن اینکه ما بعنوان "کمپین برای آزادی کارگران زندانی" از شاهرخ میخواهیم که به اعتصاب خود پایان دهد. ما به سهم خود تلاش میکنیم که صدای اعتراض شاهرخ در سطح جهانی باشیم.
شاهرخ زمانی اعلام کرده است که تا زمانی که او را به سالن ۱۲ زندان گوهردشت بر نگردانند به اعتصاب غذایش ادامه خواهد داد. شاهرخ نیاز به حمایت و پشنیبانی وسیع ما دارد. اعتراض شاهرخ، اعتراض به فشارهای رژیم اسلامی است. در حمایت از او همبستگی خود را با زندانیان سیاسی اعلام کنیم. شاهرخ زمانی و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.
کمپین برای آزادی کارگران زندانی
٧ فروردین ٩٣، ٢٧ مارس ٢٠١٤
Shahla_daneshfar@yahoo.com
Bahram.Soroush@gmail.com
http://free-them-now.blogspot.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر