۱۳۹۲ اسفند ۲۸, چهارشنبه

پیام زندانیان سیاسی برای سال ۹۳زندانیان سیاسی گفتند :آزادی های مدنی،

نفی خشونت،

نه به اعدام!
تبریک نوروز سال ۱۳۹۳ ما به مردم ایران و جهان است.امضاء کنندگان :

محمد امیر خیزی ، حمید رضا برهانی، محمد رضا پور شجره ، شاهرخ زمانی ، محمد جراحی ، ایرج حاتمی ، خالد حردانی، افشین حیرتیان، حسن طواف ، مهدی ابیات، ناصح یوسفی ، علی معزی ، محمد علی منصوری ، میثاق یزدان نژاد، رضا فراهانی

تکثیر و توزیع از :

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر