۱۳۹۲ اسفند ۲۸, چهارشنبه

پیام زندانیان سیاسی برای سال ۹۳



زندانیان سیاسی گفتند :



آزادی های مدنی،

نفی خشونت،

نه به اعدام!




تبریک نوروز سال ۱۳۹۳ ما به مردم ایران و جهان است.



امضاء کنندگان :

محمد امیر خیزی ، حمید رضا برهانی، محمد رضا پور شجره ، شاهرخ زمانی ، محمد جراحی ، ایرج حاتمی ، خالد حردانی، افشین حیرتیان، حسن طواف ، مهدی ابیات، ناصح یوسفی ، علی معزی ، محمد علی منصوری ، میثاق یزدان نژاد، رضا فراهانی





تکثیر و توزیع از :

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر