۱۳۹۲ بهمن ۷, دوشنبه

خبری از زندان گوهر دشت

مرتضی سعیدی (بحرینی) مرتکب جنایت دیگری شد.

جان زندانیان در نظر جنایتکاران حکومت اسلامی در زندان رجایی شهرچقدر ارزش دارد؟
در 6 بهمن سه برادر به نام های مهدی ،حمید و بهنام (بخشایش) را از هم جدا کردن و مهدی را که فردی حق طلب و ظلم ستیز  بود و علیه نا عدالتی های رژیم اعتراض می کرد از بند 4 سالن 11 جدا کرده و به بند 3 انتقال دادند و با ترتیب دادن یک درگیری مصنوعی و ساختگی به دست افراد ساده و مغرور با تحریک مسئولین زندان مهدی را به قتل رساندند و نفر دیگری که در این درگیری زخمی شده در حال مرگ می باشد.حکومتی که کشتن و کشته شدن را افتخار دانسته و آزار و شکنجه و اعدام انسان ها را قرب الهی ،ثواب و کلید ورود بهشت می داند گماشته هایی بدتر از درندگان  تربیت می کند که دست هر جنایت کاری را از پشت می بندد. از جمله مرتضی سعیدی معروف به بحرینی مزدور اطلاعاتی با سابقه جنایت علیه بشریت(در زندان ارومیه) که اخیرا مسئولیت حفاظت زندان گوهر دشت را به عهده گرفته است و یورش گارد 100 نفری به سالن 12 راهدایت کرده است ، و به محض رسیدن، دستش به خون مهدی بخشایش آلوده شد، و اولین جایت خود در زندان گوهر دشت را به ثبت رسانده است.

فریده جعفری
6/11/1392


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر