۱۳۹۲ دی ۱۲, پنجشنبه

شاهرخ زمانی: اکنون جمهوری اسلامی دشمن قسم خورده کارگران استاصرار خودسرانه وغیرقانونی مردانی، رئیس زندان دربستن پابند وپوشیدن لباس زندان برای رفتن شاهرخ زمانی به دادگاه ، حکومت جمهوری اسلامی به عنوان حافظ بهشت میلیاردرهای هزار فامیل سپاه و آیت الله ها، از طریق سرکوب، خفقان،زندان،شکنجه ،اعدام و بهره کشی از خانواده 50 میلیونی کارگران و پشتیبان کلیه دزدی ها وغارت های هزار میلیاردی منابع و ثروتهای ملی،ثروتمندترین کشور جهان را به کشوری با بالاترین آمار بیکاری، تورم،فحشا و طلاق در دنیا تبدیل کرده است.

 در واقع مردانی یکی از ستون های اصلی این ماشین کشتار و جنایت علیه رنجبران و از سگ های وفادار مافیای قدرت و ثروت هر لحظه آماده گاز گرفتن فعالین کارگری می باشد، در این راستا مردانی که کفش اصلاح طلبان را جفت کرده و واکس می زند      به مرخصی های چند ماهه رفته و در آنجا نیز کت و شلوارشان را اتو کرده  و برای دادگاه دی ماه شاهرخ زمانی به مامورین دستور داده همانند دوره قبل این فعال کارگری راعلاوه بر بستن پابند، لباس زندان نیزبپوشد که شاهرخ زمانی در مقابل این کار غیر قانونی و خود سرانه این سگ سرمایه، مقاومت کرده و از رفتن به دادگاه خودداری نمود و این درحالی است که کلیه مبارزین در این زندان در شرایط مرگ تدریجی و نبود محیط سالم برای زیستن هستند و از کلیه حقوق قانونی دیگر محروم می باشند.

 جمهوری اسلامی به عنوان پاسدار نظام بهره کشی از طبقه 50 میلیونی کارگران بوسیله تصویب دستمزد های زیر خط فقر، نابودی امنیت شغلی از طریق قرارداهای موقت و سفید امضاء، نابودی قوانین حمایتی و تامین اجتماعی و کیسه پول کردن خدمات عمومی،درمانی،آموزشی و ورزشی برای مافیای ثروت و قدرت از طریق سگانی چون مردانی میباشد،که در کنار سرویس دهی به نوکران اصلاح طلب در زندانها، به آزار و اذیت و شکنجه  و حبس های طولانی به فعالین کارگری مردمی که دشمن قسم خورده آنان می باشد  صورت میگیرد. هماننداجازه ندادن به محمد جراحی در زندان تبریز و رضا شهابی در اوین برای رفتن به بیمارستان جهت انجام عمل جراحی های واجب و اجازه ندادن به بهنام ابراهیم زاده در اوین برای رفتن به دیدار فرزند سرطانی اش و در این میان تیمار اصلاح طلبان که مزدوران طبقه سرمایه داری هستند چیزی است طبیعی که باید اینگونه باشد.

اما سگ هایی مثل مردانی باید بدانند طبقه 50 میلیونی کارگران ایران به عنوان عضوی از ارتش 5/2 میلیاردی کارگران جهان ،مولدین تمامی ثروت های مادی و معنوی جامعه به موازات تشکل های آگاهانه  خود  جلوی این همه ظلم و جور را با مشت های آهنین خود  خواهند گرفت وحکومت کارگری خود را بنا خواهند کرد واین مزدوران  در محکمه عدل باید جوابگوی جنایت خود باشند که در آنصورت همانند سرگرد زمانی، رئیس زندان قصر در دوره نظام ستم شاهی در دادگاه قبل از اعدام، خود را خراب خواهند کرد یا اینکه باید از ادامه جنایت خود دست بردارند.

گزارش دوم 

دفاع چند اصلاح طلب حکومتی از انتفاعی شدن زندان ها در جهت کمک به دولت حسن کلید

 مجمع عمومی سالن 12 سیاسی زندان رجائی شهردر دی ماه برگزار شد،ابتدا دبیر مجمع ،شاهرخ زمانی روند کارها را گزارش داد و درباره مسائل آب گرم،پارازیت و هوا خوری زندان
 که حل نشده است تاکید کرد که با پیشنهاد مجمع ،مسئله آب گرم با توجه به فصل سرما در اولویت قرار گرفت.

در این میان محمودیان و باستانی موضع گیری کردند که نباید به رژیم در ابتدا فشار آورد وباید خود زندانیان که اغلب نان آور خانواده هستند با پول جیبشان برای 90 نفر آب گرمکن تهیه کنند،که تنفر کلیه افراد رادیکال و غیر اصلاح طلب را بر انگیخت.

 در مخالفت با انتفاعی کردن زندان شاهرخ زمانی تاکید کرد چطور برای دستگاه پارازریت 100 میلیون خرج می کنند ولی برای تعمیرات موتورخانه پول ندارند و پیشنهاد کرد زندانیان با برگرداندن دیگ و نرفتن به ملاقات و هواخوری به گرفتن حقوق قانونی خود اصرار کنند .مسعود باستانی با مخالفت شدید تاکید کرد     نباید به دولت در این وضع سیاسی فشار آورد.

  این مزدوران به نام اصلاحات که عرصه های تامین اجتماعی  خدمات عمومی ،تحصیلات و درمان را به کیسه پول برای اغواگران تبدیل کردند.  با توجه به عدم کیفیت کار،نیرو های رادیکال با رد پیشنهاد بچه های ولایت ، پیشنهاد سوم در گفت گو با مسئولین برای رفع مشکلات در مقابل پیشنهاد زمانی رای بیشتر آورد.سوم
آقای لاریجانی آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است.
قاضی القضات ولایت مطلقه فقها مدارک مورد استناد ازسازمان ملل در محکومیت جمهوری اسلامی را توطئه مخالفین می داند در یک رقابت دوستانه برای ادامه سیاست های ضد بشری در امپریالیزم با زبان بی زبانی فرمودند اگر شما بله پس ما چرا نه؟
اما جناب حافظ و تامین کننده امنیت بهره کشی ودزدی های میلیاردی باندهای قدرت و ثروت آیا بالاترین آمار طلاق،اعتیاد، فقر و تن فروشی در جهان از میان 80% از میان مردم ستمکش که حتی روزنامه های خودتان به آن معترف بودند و تلویزیون خودتان در بعضی موارد مانند طلاق و فساد حکومتی را زیر نویسی می کنند احتیاج به توطئه دارد .
آیا در کشوری که برادران رئیس مجلس و قاضی القضاتش  زمین خوار و کلاش بوده .در همین قوه قضائیه فاسد خودتان کسانی هستند که پرونده باز دارند و کسی به علت خفقان فاشیستی جرأت پیگیری ندارند لازم به توطئه می باشد ؟
در کشور استبداد زده ای که به فرد دوم معمار حکومتی بعد از خمینی صلاحیت نامزدی و انتخاب شدن را نداده که در دفتر وکیل انتصابیش دستگاه شنود و فیلمبرداری گذاشته شده ونزدیک ترین یاران حکومتی را به علت اعتراض به نتیجه انتخابات به زندان و حبس می اندازند،آیا بازدر چنین جهنمی احتیاج به پیدا کردن سند و مدرک می باشد؟
کشوری که متجاوزین و قاتلین بالفطره مانند حداد و مرتضوی به چپاولگران ثروت های عمومی از بانک ها ،اداره نفت و تامین اجتماعی مانند بابک زنجانی و رحیم مشاهی و مسئولین دولت و مجلس آزادنه ویلانند و در مقابل مردم بیکار و گرسنه به عنوان یاغی و ارازل هر روز اعدام می شوند دیگر چه لزومی به ارائه مدرک می باشد؟
در جهنمکده ای که حکومت ضد کارگری با تصویب 4/1 دستمزد های زیر خط فقر خانواده 50 میلیونی مولد تمامی ثروتهای جامعه را در فلاکت و نابودی قرار داده و کشوری را که در نوکری استکبار جهانی و پیاده کردن سیاست های دیکته شده نهاد های آن مانند صندوق بین المللی پول در برداشتن یارانه و گمرکات مرزی و خصوصی و پولی کردن تمام عرصه های بهداشت و درمان ،مسکن ،آموزش و پرورش ،تولید و خدمات عمومی و حتی ورزشی و با نابودی 74% تولید ثروتمندترین کشور جهان را به محتاج ترین و فلاکت بارترین کشورجهان تبدیل کرده و در کشوری که بالاترین فساد حکومتی در جهان را دراد. مانند 11 هزار میلیارد فاز 15 و 16 عسلویه ،3هزار میلیارد خاوری ،1860 میلیارد صنایع ملی ،70 میلیارد بیمه ایران،15 میلیارد بنیاد شهید ، 450 میلیون یورو کیش و هزاران میلیارد در نفت و پترو شیمی و تازگی ها تامین اجتماعی که با دلالی برادرهای جنابعالی 117 موسسه مردم به دله و دزدی مانند بابک زنجانی که به گفته برادر شما ارادت ویژه ای به ایشان دارید واگذار شد. بالاخره در چنین جهنمی که زندان بزرگ برای 77 میلیون مردم ایران یعنی کارگران،زنان و ملل تحت ستم ،مذاهب و تشکل های سیاسی بوده و فعالینشان در معرض زندان ،شکنجه و اعدام می باشند و حق نفس کشیدن ندارند و صدها چراهای دیگر؟
در چنین شرایطی جناب قاضی القضات لزومی به ارائه مدرک از طرف مبارزین راه عدالت و برابری می باشد؟
با این اوصاف که فرمودید کشور گلستان و بلبلی می باشد.  واقعا هم درست گفتید اما برای اطرافیان خودتان مانند رفسنجانی سلطان پسته، واعظی طبسی سلطان خراسان ،امامی کاشانی سلطان معدن ،مکارم شیرازی سلطان نیشکر و سردار احمدی سلطان سایبری، و سردارانی که سلاطین عرصه های ورزشی ، تولید و صاحب قراردادهای میلیاردی داخلی و خارجی هستند.
جناب قاضی القضات بدان و آگاه باش بر سر نیزه می توان تکیه کرد ولی بر روی آن نمی توان نشست. این حکم و جبر تاریخ است که بهره کشی و استبداد به دست ستم دیده گان شکسته شده و بعد از آن سعادت و حاکمیت مظلومان در سحرگاه انقلاب مردمی خواهد دمید .
ما مظلومان و ستم دیده گان 80% جامعه که از گرسنگی و فقر اعضای بدن خود مانند کلیه را به حراج میگذاریم باید در مقابل ناعدالتی و تبغیض و نابرابری صفوف مبارزه طبقاتی خود را یکپارچه و متحد ساخته و در تشکل های رزمنده سیاسی خود در جهت رسیدن به مطالبات اساسی خود قرار بگیریم .
چاره ما رنجبران در مقابل دشمنان متحد طبقاتی خود وحدت و تشکیلات است.
جمعی از زندانیان سیاسی رجایی شهر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر