۱۳۹۲ بهمن ۷, دوشنبه

گزارش از سالن 12


 اعتصاب غذایی گسترده زندانیان سالن 12 ادامه دارد.


بدنبال افزایش اذیت و آزار زندانیان سال 12 گوهر دشت توسط مسئولین و ماموران زندان، و  در مقابل مقاومت زندانیان برای حفظ و کسب حقوق قانونی خود در هفته های اخیر باعث شد مقاومت سال 12 در صدر اخبار قرار گیرد.
با تصمیم مجمع عمومی زندانیان، قرار بود در روز شنبه 5/11/1392 به مدت 3 روز دست به اعتصاب غذا بزنند.اما بر اثر مشکلاتی که توسط زندانیان اصلاح طلب در همکاری با ماموران رخ داد شورای زندانیان اعتصاب را به روز یکشنه 6/11/1392 موکول کرد. اما در روز شنبه  درب سالن را باز کرده و تعدادی از زندانیان را به هواخوری فرستادند .پس از چند دقیقه نیروی گارد ویژه به داخل سالن هجوم برده ، درب سال را بسته و شروع به تفتیش و تخریب لوازم و اثاثیه زندانیان کردند ،وقتی تعدادی از زندانیان که به هواخوری نرفته و در سالن بودند می خواهند از تخریب وسایل جلو گیری نمایند، ماموران اقدام به ضرب و شتم زندانیان می کنند، و در گیری شروع  می شود، در همین حین زندانیان داخل حیاط هواخوری به حمایت از دوستان خود اقدام به دادن شعار کرده خواهان خروج نیرو های گارد از سالن می گردند عمده شعار ها عبارت بودند ( مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای) ماموران از ترس اینکه مبادا این شعار به کل زندان گسترش پیدا کند زود سالن را ترک می کنند.امروز دوشنبه همچنان اعتصاب زندانیان ادامه دارد .
در مقابله با اعتصاب گسترده زندانیان سالن 12 ماموران روز یکشنبه  5 نفر از زندانیان ملی آذربایجان به نام های آیت مهر علی بیگلو،شهرام رادپور،بهبود قلیزاده ، لطیف حسنی و محمود فضلی را  که از پایه های اصلی اعتصاب بودند به بهانه انتقال، به جای نا معلومی بردند و همچنین برخی از زندانیان اصلاح طلب در جهت دفاع از جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتصاب غذایی زندانیان فعالیت می کنند از جمله این افراد که عبارتند احمد زید آبادی ، مسعود باستانی، معتمد مهر و... تحت پوشش و حمایت کامل ماموران اقدام به تهدید زندانیان اعتصابی وضد تبلیغ  علیه اعتصاب و مقاومت زندانیان در مقابل اعمال ضد انسانی مسئولین می کنند از جمله معتمد مهر از مردانی یکی از روسای زندان با صدای بلند می خواهد که آقای مردانی ما را از این تروریست ها جدا کنید وبه سالن دیگری ببرید در مقابل این خوش رقصی، زندانیان با تمسخر می گویند آقای مردانی منظورش این است ایشان را به مرخصی بفرستید . چون تعدادی از زندانیان اصلاح طلب که با ماموران همکاری می کنند و دائما"علیه زندانیان دیگر برای ماموران جاسوسی می کنند بطور مستمر در مرخصی بسر می برند مثلا"3 یا چهار ماه به مرخصی می روند ووقتی از مرخصی بر می گردند 15 یا 20 روز در زندان مانده دو باره 3 یا چهار ماه به مرخصی می روند . در واقع به خاطر جاسوسی کردنشان از خانه به زندان مرخصی می ایند و چند روزی هم که در زندان هستند مشغول جاسوسی و دادن گزارش علیه زندانیان می شوند . البته تعدادی از زندانیان اعتقاد دارند با زندانی کردن این اصلاح طلبان به صورتی که گفته شد می خواهند برای آینده خود افراد مورد نیاز رژیم را پروش داده باشند برای همین است که انها اسما" زندانی بودن را یدک می کشند.
مقاومت زندانیان در مقابل اعمال  ضد قانونی اداره اطلاعات، قوه قضائیه و سازمان زندانها و همکاران اصلاح طلب زندان بانان با شدت ادامه دارد و از جمله این که طی سه شب گذشته زندانیان از دادن امار به ماموران سر باز زدند و ماموران نیز جرات امدن به داخل سالن و آمار گیری را ندارند .
وظیفه فعالین و مردم آزادیخواه در چنین موقعیتی است که از هر طریق ممکن ضمن توزیع گسترده اخبار مبارزه زندانیان از انها حمایت و دفاع کنند.

پیش به سوی اتحاد بیش‌تر برای فشار بیش‌تر
پیش به سوی اعتراضات گسترده‌تر با شعار
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
7/11/1392هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر