۱۳۹۵ فروردین ۱۰, سه‌شنبه

دومین جلسه!!!

دومین جلسه!!!
(در تورنتو)
دعوت به همفکری  :
ادامه بحث جلسه قبلی خواهد بود.
از رفقای که در اولین جلسه مورخ 13 مارس شرکت کردند، تشکر می کنیم ، همچنبن از تمامی رفقا جه آنهای که در اولین جلسه حصور داشتند و جه آنهای که به هر دلیل موفق به شرکت نشده بودند، دعوت می کنیم در جلسه دوم شرکت نمایند و پیشا پیش صمیمانه دستشان را می فشاریم.

مشخصات جلسه دوم :
چگونه می توانیم ، دستمزد 5/3 میلیون تومانی را بدست آوریم؟
از تمامی رفقا جهت یا فتن راه کارهای که کسب دستمزد مورد در خواست تشکل های مستقل کارگری راممکن کند، دعوت می کنیم در این نشست شرکت نمایند.
لازم به ذکر است :
1 -  زمان برای اظهار نظر، ارایه پیشنهاد و بحث و تبادل نظر برای تمامی رفقای حاضر در اتاق برابر خواهد بود.
2 -  صحبت ها و تبادل نظرات ضبط شده به صورت عمومی منتشر خواهد شد .
3 -  پذیرایی مختصری ارایه خواهد شد.

زمان برگزاری نشست : یکشنبه  10 اپریل 2016 از ساعت 3  تا 6  بعد از ظهر
مکان :  THORNHILL  community  center - 7755 Bayview Avenue   L3T  4p1 Activity  Room B8

توضیحات ضروری :
1 – طبق قراری که در جلسه اول تصمیم گرفته شد و به تایید شرکت کنندگان نیز رسید ، قرار بود دومین جلسه همفکری در تاریخ 3 اپریل برگزار شود ، اما بدلیل اینکه رفیق سیامک ستوده در 3 اپریل برای رو نمایی کتاب جدید خود جلسه ای بر گزار خواهد کرد ، لذا قدم اول به احترام ایشان و رفقای که می خواهند در هر دو جلسه حضور داشته باشند ، جلسه دوم همفکری را به تاریخ 10 اپریل موکول کرده است.
2- بدلیل اینکه در جلسه اول با توجه به سبک جدید تبادل نظر و کمبود زمان موفق به کسب نتیجه لازم نشدیم ،پیشنهاد شد جلسه دوم نیز به ادامه بحث در رابطه با موضوع جلسه اول اختصاص یابد، که پیشنهاد فوق به تایید شرکت کنندگان نیز رسید.
3- رفقا توجه داشته باشید ، در انتهای جلسه دوم بعد از ساعت 6 به مدت یک الی 2 ساعت در رابطه با روز جهانی کارگر و یافتن راه کاری جهت بر گزاری  مراسم مشترک ، بحث و تبادل نظر مقدماتی انجام خواهد شد ، با توجه به اینکه جلسه سوم همفکری، که تاریخ و مشخصات آن در آینده اعلام خواهد شد به روز جهانی کارگر اختصاص خواهد یافت،بنا براین لازم است رفقا برای هر چه متحدانه تر برگزار کردن مراسم اول ماه مه پیشنهادات خود را در جلسه مقدماتی ارایه کنند تا در جلسه سوم بتوانیم سریعتر به فکر و عمل مشترک دست یابیم.
از حضور تک تک شما رفقا  در نشست فوق صمیمانه  تشکر می کنیم.

گرامی باد اول ماه می، روز همبستگی جهانی کارگران

جمع قدم اول

10/1/1395

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر