۱۳۹۲ آبان ۷, سه‌شنبه

بیانیه 91


اعدام و بیمار سازی زندانیان بشدت ادامه دارد!!!


جمهوری اسلامی سرمایه داری پس از انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری و انتخاب شدن حسن روحانی علی رغم تبلیغات پر سر وصدا و گوش کر کن،نه تنها سرکوب و شکنجه علیه تشکل ها،جنبش های مختلف و زندانیان کارگری و سیاسی کم نکرده است، بلکه به تعداد اعدام ها و نوع و شدت شکنجه های خود به شدت افزوده است ، طبق سنت و عرف ددمنشانه خود حتی پس از باز شدن باب مذاکره و دوستی با غرب به روال گذشته خود که اجرای طرح ها و دستورات سرمایه جهانی بوده و هست، همچنان به افزایش هر روزه سرکوب طبقه کارگر و مبارزان سیاسی جنبش های مختلف ادامه می دهد، برای اثبات این ادعا می توان به موارد زیر بعنوان نمونه اشاره کرد :
پس از انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری تعداد اعدام ها 200 الی 300 درصد افزایش یافته است.

تعداد دستگاه های پارازیت نصب شده در زندان گوهر دشت کرج به 20 دستگاه افزایش یافته است،همچنین در زندان قزل حصار نیز اقدام به نصب دستگاه های پارازیت کرده اند، لازم به ذکر است، که تاثیرات اولیه بیماری زایی  دستگاه های پارازیت ایجاد سر درد های شدید و مداوم و مزمن ، حالت تهوع و به هم ریختگی نظم دستگاه گوارش، همچنین اخلال در کار دستگاه های ارگانیک بدن انسان می باشد.

ضمن اینکه به تعداد بیماران در زندانها که عمدا" توسط برنامه های سازمانیافته جمهوری اسلامی دچار بیمار ی شده اند افزوده شده در همین حال بیماری برخی از زندانیان از جمله رضا شهابی ، محمد جراحی ، بهنام ابراهیم زاده ، نامق محمودی و دهها زندانی دیگر شدیدترشده است، تا حدی که بیم فلج شدن رضا شهابی وجود دارد.

محاکمات و  دستگیری فعالین سیاسی به شدت افزایش یافته است .

اخراج کارگران و کارمندان دو برابر گذشته شده است .

معوقه شدن دستمزدها افزایش یافته است.

گرانی، تورم و قیمت ها  نه تنها پایین نیامده بلکه همچنان رو به افزایش هستند و...

حکومت ضد انسانی جمهوری اسلامی همانگونه که طرح های اقتصادی نیو لیبرالی سرمایه جهانی را مو به مو ، ولی شدیدتر از دیگر کشور ها تحت دستورات بانک جهانی ، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول اجرا می کند،که برخی از انها عبارتند از:
خصوصی سازی خدمات اجتماعی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان ، بیمه ، دستبرد زدن به پس انداز صندوق باز نشستگان و صندوق پس انداز تامین اجتماعی ، لغو استخدام و تحمیل قراداد های موقت و سفید امضا،تحمیل طرح های بیگاری مانند طرح کار کرد آزمایشی و طرح استاد و شاگردی ، همچنین خروج کارگاه های ده نفری و کمتر، از مشمولیت قانون کار و بیمه ، باز گذاشتن دست کارفرما در تعیین قوانین خصوصی و اخراج کارگران به دل خواه ، حذف یارانه ها و فروش کارخانه ها به بخش خصوصی با شرط اخراج دسته جمعی کارگران و ...
اکنون در دور جدید سازش خود با غرب این بار به دستور نهاد های سیاسی ، نظامی و امنیتی سرمایه جهانی در جهت تحویل ایرانی عاری از مبارزه و انقلابیون به سرمایه داری جهانی یک بار دیگر اقدام به اعدام ، کشتار و بیمار سازی فعالین و مبارزین در زندانها کرده است . همان گونه که در کشتارهای دهه 60 دست به تسویه خونی زد و سرمایه داری جهانی در آن زمان سکوت  مرگ باری را پیشه کرد، اکنون نیز نهادها و رسانه ها و سران حکومتهای سرمایه داری جهانی در مقابل خوش رقصی جهانی جمهوری اسلامی دست به تشویق و ثناگویی می زنند و در مقابل کشتار و سرکوبهای شدید خلق ها و زندانیان سکوت معنا داری را پیش گرفته اند .
اعمال داخلی وبیرونی جمهوری اسلامی و نوع برخورد سرمایه داری جهانی با او نشان از یک نقطه عطف تاریخی و تسویه خونی دارد. بر این مبنا زندانیان سیاسی و بخصوص زندانیان کارگری در خطر بزرگی بسر می برند .
عاجل ترین وظیفه ی نیروهای انقلابی در سطح داخلی و جهانی افشای هر چه سریعتر سیاستهای سرمایه داری جهانی و جمهوری اسلامی سرمایه داری به مردم ایران و جهان بخصوص از طریق آگاه کردن نهادها ، تشکل ها ، احزاب و سازمانهای انقلابی تمامی دنیا است، این وظیفه عاجل به عهده کارگران انقلابی ، کمونیست ها ، سوسیالیستها و نهادها و سازمانهای سیاسی کارگری است . اگر در این مسیر اندکی کوتاهی رخ بدهد سرمایه داری هر بلایی بخواهد از طریق جمهوری اسلامی بر سر طبقه کارگر خواهد آورد .


رفقا زمان کوتاه است و دشمن متحد و سازمان یافته

برای مقابله باید سازمان یافته و متحدانه عمل کرد.


پیش به سوی اتحاد بیش‌تر برای فشار بیش‌تر
پیش به سوی اعتراضات گسترده‌تر با شعار
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر