۱۳۹۲ مهر ۱۱, پنجشنبه

بیانیه 90

جو جنایت و وحشت در فضای زندان های ایران

تعدادی از زندانیان در گوهر دشت کرج از جمله شاهرخ زمانی ، صالح کهندل ، خالد حردانی و ... بطور مستقیم توسط ماموران رده بالای اداره اطلاعات تهدید به مرگ شدند به آنها گفتند اگر فعالیت خود را که می گویید حقوق حقه خود را می خواهید ادامه بدهید همه تان را می کشیم قبل از اینکه کسی خبر دار شود .
پنج  روز است میان زندانی اهل سنت با ماموران تنش شدیدی ادامه دارد.ماموران می خواهند 26 تن از زندانیان اهل سنت در زندان گوهردشت را  برای اجرائی حکم اعدام  به زندان قزل حصار منتقل نمایند ولی زندانیان سالن ده یک دست مقاومت کرده اجازه بردن 26 نفررا به قزل حصار نمی دهند.
باندهای مختلف جنایت کار جمهوری اسلامی پس از بحث نرمش قهرمانانه خامنه ای که هم معنی با جام زهر خمینی است و هم چنین پس از انتخاب حسن روحانی و تحت فشار بحرانهای گوناگون و تحریم ها ، با توجه به فضای شدید اعتراضی در میان توده ها بخصوص کارگران و امکان شروع خیزش توده ای در هر لحظه و ... که همگی بدون استثنا از نبرد بین کار و سرمایه سر چشمه می گیرند،  مجبور به قبول مذاکره، حداقل صحبت های تلفنی حسن و حسین شدند ، نیروهای جمهوری اسلامی می دانند، احتمال دارد جمهوری اسلامی مجبور شود تن به رعایت برخی از قوانین داخلی و بین المللی بدهد.که در این صورت می تواند بسیاری از مخالفنی که در طیف سرمایه داری قرار دارند را راضی کند اما هیچ چشم اندازی در جهت کنار آمدن یا راضی کردن برخی ازنیرو های و کارگران وجود ندارد چرا که با توجه به بحران ساختاری سرمایه داری که فعلا" دوره گسترش ان را می گذراند و حاصل آن که عبارتند از بیکاری بیش از 4 میلیون کارگر ، تورم بیش از چهار برابر ، دستمزد های یک پنجم خط فقر، همچنان ادامه روند ارایه و تصویب قوانین ضد کارگری ، مخالفت و سرکوب شدید تشکل های کارگری ، جنگ های ویران کننده که ابزاری در جهت کسب فوق سود هستند همگی  موضوع نبرد میان کارگران با سرمایه داری هستند که  سازش در مورد انها بین کارگران با نیروهای سرمایه داری  ممکن نیست.بنابراین برای تسویه حساب با مخالفین نظام استبدادی جمهوری اسلامی که عمده ترین آنها طبقه کارگر است فرصت بسیار کمی دارند از طرفی با توجه به چرخش یک پارچه رسانه ها به موضوع احتمالات نزدیکی دو دولت ایران و آمریکا موقعیت مناسبی برای سرکوب بیشتر بدست آمده است، بر این مبنا جو وحشت  و جنایت را در داخل زندان و بین زندانیان حاکم کرده اند، در قدم اول به تسویه و اتمام کار افرادی که تحت عنوان  حکم اعدام محبوس هستند شروع کرده اند و به احتمال قوی اگر مقابله نشود و افشاگری صورت نگیرد نوبت به بقیه زندانیان غیر خودی ،  نظام اسلامی نیز خواهد رسید با توجه به این که نظام جمهوری اسلامی مدتی است هماهنگ شروع به آزاد کردن پاره های تن خود (اصلاح طلبان و سبزها) که بر اثر یک ندانم کاری دو طرفه  به زندان افتاده بودند کرده است اثرات مجموع مقوله های در حال انجام از جمله  آزاد کردن زندانیان خودی ، حاصل فریب کارانه انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری، مذاکرات هسته ای، بن بست موضوع سوریه برای غرب و صحبت های تلفنی حسن وحسین و  به خصوص چراغ سبزی که ژورنالیست های غربی تحت رهبری سرمایه جهانی و جو نظامی گری و تسویه ی جهانی تحت رهنمودهای حقوق بشری و دمکراسی بورکراتیکی حاضر نشدند در مورد حقوق بشر از حسن روحانی سوالاتی بپرسند تا مبادا مسئولیت های جنایت علیه حقوق بشر جمهوری اسلامی در گذشته و حال به حساب دولت روحانی نیز نوشته شود با دادن چنین باجی از طرف دمکراسی خواهان و حقوق بشری ها چراغ سبزی به جمهوری اسلامی داده شد تا طی سه الی شش ماه جامعه ی ایران به خصوص زندان ها را تسویه کند چرا که سه تا شش ماه می تواند یک رمز توافق شده میان جمهوری اسلامی و حقوق بشری ها و دمکراسی خواهان جهانی باشد.بنابراین جمهوری اسلامی باید طی سه تا شش ماه(مدتی که روحانی تعیین شدنش را غیر مستقیم اعلام کرده است) خود را برای ورود به فضای مورد دلخواه غرب و امریکا آماده نماید و تا مدت  فوق آزاد است هرکاری بکند. وقتی میگوییم نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم یعنی امروز باید هرچه در توان داریم به کار ببریم تا جمهوری اسلامی نتواند برنامه های خود را مانند دهه شصت اجرایی کند. با توجه به اینکه رسانه ها و مدیای سرمایه داری نیز چراغ سبز بستن چشمش را داده است.
در سال 67 پس از این که خمینی جام زهر را سر کشید غرب حاضر به چشم پوشی نسبت به جنایات در حال انجام جمهوری اسلامی شد و اکنون که خامنه ای جام زهر دیگری به عنوان نرمش قهرمانانه را در حال سر کشیدن است غرب باز در حال بستن چشمان خود است.امروز باید با تمام قوا به افشاگری،اعتراض،تظاهرات و شکایت و...دست زد، در غیر این صورت ده ها سال بعد باز خواهیم گفت: نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم .
ماموران جمهوری اسلامی به طور آگاهانه و سیستماتیک از زندانیان اهل سنت هرچمد که آنها در طیف نیرو های کارگری نیستند و هر چند که در بعد جهانی مجموع آنها ساخته و پرداخته امپریالیست ها هستند و هرچند که هنوز هم نظران انها در جهان همان را می کنند که سرمایه داری جهانی برنامه ریزی کرده است ، شروع کرده اند چرا که وضعیت آنها از نظر ایدولوژیکی ، و اعمالی هم فکران انها در پاکستان ، عربستان ، مصر و... که انجام می دهند و مدافعین هم فکران انها و...  این اجازه را می دهد که بسیاری از انقلابیون کمتر به دفاع از آن ها برخیزند و این یک امتیاز برای جمهوری اسلامی است اما نباید فراموش کنیم اولا" ما حق نداریم قصاص قبل از جنایت کنیم ، دوما" توسط هیچ سند و مدرکی به ما ثابت نشده است که این زندانیان مرتکب جنایتی شده باشند، سوما" وقتی مخالف اعدام انسانها هستیم و اعتقاد داریم اعدام جنایت سازمان یافته دولتی است، با هیچ بهانه ای  نمی توانیم مقابل  موضوع تسویه خونی آن ها ساکت بایستیم. چهارم  این که دشمن(جمهوری اسلامی) هرگز همه مخالفین خود را یک جا تسویه نمی کند بلکه طبق تجربیات تاریخی از گروه های شروع می کند که دفاع از آنها برای انقلابیون و توده ها کمتر توجیه پذیر بوده و دچار شک و تردید می شوند، تا انتها همه را تسویه میکند مانند سال های دهه ی شصت که به نوبت همه را قتل عام کرد.
با توجه به این که آزاد سازی زندانیان به صورت تفکیک شده در حالی که اخیرا" لایحه ی تعریف جرم سیاسی به مجلس ارائه شده است موضوع طرح نرمش قهرمانانه،اقبال نزدیکی مذاکرات هسته ای،بن بست موضوع سوریه برای غرب،شکست اقتصادی جمهوری اسلامی در مقابل تحریم ها و بحران های شکننده ی داخلی و جهانی،ناتوانی جواب گویی سیستم اصول گرایان و جا به جایی آن به صور ت فریب کارانه با نیروهای بینابینی و مخلوطی از اصلاح طلبان و اصول گرایان با نقش مرکزی حسن روحانی، مذاکرات تلفنی حسن و حسین و ... یک نقطه ی عطف تاریخی در سیاست جمهوری اسلامی و تمایلات بسیار قوی رفع کدورت ها میان ایران و آمریکا همگی به ما میگوید تنش های بسیار شدید در داخل جمهوری اسلامی رخ خواهد داد این تنش ها و تسویه های داخلی نظام هزینه های بسیاری را به مردم  به خصوص به آزادی خواهان و انقلابیون و صد البته علیه زندانیان تحمیل خواهد کرد، که در این مورد غرب نیز با سکوتش و حتی کمک های امنیتیش شریک جرم خواهد بود، برای درک عمق موضوع  آخرین خبر از زندان را به عنوان مثال بیان می کنیم ،
600 نفر از نیروهای گارد ویژه  با تجهیزات مختلف و سگ های تربیت شده به بند چهار زندان گوهر دشت  حمله کردند و دو نفر را با خود بردند. فشار به زندانیان عقیدتی – سیاسی در بند 10 و 12 زندان رجایی شهر که در معرض کشتار رژیم می باشند حمله ی 600 نفر گارد  یگان ویژه به سالن 4 با گاز اشک  آور ، باطوم و شوک برقی و سگهای درنده به دنبال ممعانت هموطنان سنی از سه روز قبل برای بردن چند نفر از اعدامی ها که تا هشت مهر ادامه داشت. می خواستند که این زندانیان را بزندان قزل حصار انتقال دهند اما با مقاومت زندانیان اهل سنت روبرو شده فقط توانستند دو نفر از 26 نفر  به نامهای کاوه ریئسی و مختار رحیمی را ببرند .همچنین  خانواده های این زندانیان در مقابل دفتر دادستان کل کشور ، دفتر ریاست جمهوری و دفتر رهبری و مجلس شورای اسلامی  روزهای یکشنبه  و دوشنبه دست به تحصن زدند .و 7 مهر خالد حردانی  مبارز عرب را به جای نامعلومی بردند بنا به گفته برخی از مأمران اداره اطلاعات او را به مدت 7 روز در سلول انفرادی حبس خواهند کرد. حردانی هنگام رفتن اعلام کرد در صورتی که مرا برنگردانند در مکان جدید دست به اعتصاب غذا خواهم زد  با توجه به وخامت وضعیت معده اش ، سلامتی او در خطر جدی خواهد بود. دقت در این موضوع می تواند باعث درک دقیقتر و عمیقتر ما از مشکل شود.
ما از تمامی نیروهای فعال و انقلابی ،کارگران و جوانان  در داخل و خارج از ایران بخصوص خانواده زندانیان  میخواهیم هشیارانه و با دقت دست به افشاگری و مبارزه های گسترده ، متحدانه ، اکتیو و برنامه ریزی شده بزنند.

پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!!
پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
8/7/1392
www.chzamani.blogspot.com
freeshahrookh@gmail.comهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر