۱۳۹۲ خرداد ۲۴, جمعه

عکسهای از پوستر شاهرخ زمانی که توسط رفقای میلیتانت در نقاطی از شهر های ایران به جاهای مختلف چسبانده شده اندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر