۱۳۹۶ مهر ۱۶, یکشنبه

رفیق حمید تقوایی و تکرار ادعای کذب


حزب کمونیست کارگری پس از مرگ رفیق محمد جراحی یک ادعای کذب کرده و گفته است محمد جراحی کادر این حزب بوده ، (حال اینکه در این حزب زیر عضو بودن ، عضو شدن و سپس کادر شدن چه مراحلی دارد این بررسی را به زمانهای بعد موکول می کنیم،) به دنبال ادعای این حزب ما طی نامه ای (http://chzamani.blogspot.ca/2017/10/blog-post_6.html ) گفته حزب فوق را کذب دانسته و خواستیم این حزب برای اثبات ادعای خود اسناد لازم را ارایه کند، اما حزب کمونیست کارگری به جای ارایه مستندات، از طریق لیدر خود رفیق حمید تقوایی، طی مصاحبه ای تلاش کرده اولا" سوالات را تحریف کند و به موارد غیر از سوالات آنهم به شکل صحرای کربلا بپردازد، و مواضع ما را نیز تحریف نماید ، و جواب های ایشان به سوالات ما نه تنها مشکل حزب  رفیق حمید را حل نکرده  بلکه ده برابر بیشتر کرده است.
ما مصاحبه رفیق حمید تقوایی در تاریخ 15 مهر 1396 از کانال جدید را گوش کردیم و نوشته حزب کمونیست کارگری در آدرس زیر را خواندیم  (http://www.azadi-b.com/J/2017/10/post_289.html ( باز هم به موارد ضد حقایق و ضد و نقیض  پرداخته اند، و گفته ها و نوشته های ما را تحریف کرده اند،. ما نمی گوییم کارگران باید از حزب خودشان مستقل باشند. بلکه می گوییم در حال حاضر حزب طبقه کارگر وجود ندارد و این گفته در همه نوشته ها و گفته های ما بخصوص نوشته های شاهرخ زمانی، حیدر عمواوغلی ، دیگر رفقا، جمع قدم اول ، کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی  مشاهده می شوند ، با وجود این نوشته ها که  ثابت می کنند گفته های رفیق حمید تقوایی حقیقت ندارد، چگونه هست که رفیق حمید با وجود گفته های روشن و شفاف مواضع ما را تحریف می کنند؟ آیا این نشان دهنده نداشتن جواب از طرف حزب کمونیست کارگری نیست؟  ما به روشنی می گوییم حزب طبقه کارگر وجود ندارد، و حزب کمونیست کارگری نیز حزب طبقه کارگر نیست، و باید حزب انقلابی طبقه کارگر ساخته  شود، حزب کمونیست کارگری که با دروغ پردازی می خواهد محمد جراحی را به عنوان کادر خود قلمداد کند، همین عمل آنها یک نمونه مانع بودن در مقابل ساخته شدن حزب انقلابی طبقه کارگر است. چون این حزب نا توان از مبارزه اصولی طبقاتی کارگری بوده برای جبران ناتوانی اش  دست به تحریف واقعیت ها می زند و می خواهد کارگران را فریب بدهد. رفیق حمید در این رابطه خودش را به ندانستن زده است، باز تکرار می کنیم ، ما نمی گوییم کارگران باید از احزاب کمونیست مستقل باشند، بلکه می گوییم حزب کمونیست کارگری اصلا" حزب کمونیست نیست و یک کلوپ است و مواضع تا کنونی  این حزب دائما" ما بین لیبرالیسم و سوسیال دمکراسی در نوسان بوده است و به خصوص  با نگاه به موضع گیری های گذشته رفیق حمید می توان اثبات کرد ایشان دچار مواضع متناقض است و ما می توانیم با آوردن مثال های بسیاری ادعای خودمان را اثبات کنیم و دهها بار گفتیم حاضریم در سمینارها و میزگرد ها و مناظره ها گفته و نوشته های خود را ثابت کنیم، ولی آنها هستند که از مناظره و مصاحبه و سمینار و میزگرد و ... و از همکارهای مشترک نه تنها دوری  می کنند بلکه در همکاری های مشترک به شکل های مختلف ( سانسور ، حذف گرایی ، بایکوت و ... ) کار شکنی می کنند، همین حالا هم رفیق حمید و حزب اش را دعوت به مناظره می کنیم تا ثابت کنیم 1- ما خواهان ساخته شدن حزب واقعی طبقه کارگر هستیم، و در این جهت فعالیت می کنیم. 2- محمد جراحی نه تنها کادر این حزب نبوده ، بلکه یک ساعت هم عضو این حزب نبوده است. 3- حزب کمونیست کارگری حزب انقلابی طبقه کارگر نیست ، و پتانسیل شدنش را هم ندارد.
 اگر رفیق حمید تقوایی راست می گوید که می خواهند گرایشات انحرافی را کنار بزنند، بیایند مناظره های را بگذاریم تا معلوم شود ما انحراف هستیم یا حزب کمونیست کارگری؟ از این طریق یا آنها رسالت خود را عملی می کنند یا ما رسالت خود را در مورد یکی از انحرافات به سرانجام می رسانیم، ما آمادگی مناظره و اثبات گفته های خود را داریم که می دانیم وقتی با رفیق حمید یا هر کس دیگری از این حزب رو در رو بنشینیم دیگر نمی توانند گفته ها و نوشته های ما را تحریف کنند، و یا حقایق را پنهان کرده و یا وارونه جلوه دهند.
این حزب در مورد محمد جراحی یک گاف داده است، که تا اثبات گفته اش با مستندات  یا پس گرفت اعلامش را انجام ندهد، رهایش نخواهیم کرد. هیچ نیازی نیست که این حزب سند محضری بدهد که بیان ابنگونه  موارد از طرف رفیق حمید یعنی نداشتن دلیل و مدرک برای اثبات ادعای کذب خود، یعنی می خواهند با پیش کشیدن سند محضری عذری بدتر از گناه آورده  شانه از پاسخ گویی به سوالات خالی کنند،  ما می گوییم  در مناظرات وقتی ما مستندات خود را برای اثبات ادعای خود ارایه دادیم، شما نیز موظف هستید مانند آنها را برای اثبات گفته خود ارایه بدهید، در این صورت  شنوده ها خواهند فهمید که کدام جریان انحرافی است، که باید کنار زده شود. ما اسناد انکار ناپذیری داریم که عده ای در حین بیماری محمد و از شرایط سخت او سو استفاده می کردند تا امروز شما بتوانید چنین ادعاهای بکنید همان گونه که گفتیم آن زمان به خاطر شرایط محمد ما سکوت کردیم، اما فکر نمی کردیم این حزب به کمال بی پرسیبی رسیده باشد، که بخواهد چنین کادر سازی کند. همه مدارک در مورد سو استفاده از محمد در دوران بیماری توسط افراد فوق محفوظ است.
ما برای دفاع از جنبش کارگری و کمونیستی علی رغم میل باطنی خود مجبور شدیم وارد چنین بحثی شویم. ابتدا محترمانه و خصوصی از طریق اعضای این حزب پیام فرستادیم برای حفظ آبروی خودشان و عدم دامن زدن به تفرقه تا اتمام مراسم ها و روشن شدن قضایا برای رهبری این حزب از ادامه تصاحب محمد جراحی و تکرار مکرر ادعای کذب دست بر دارند، و حتی حاضر شدیم اسناد خود را مبنی بر کذب بودن و تلاش برخی افراد برای سو استفاده از شرایط و موقعیت محمد قبل از مرگ او را برای رهبری این حزب ارسال کنیم، تا قانع شوند که نباید تکرار ادعای کذب خود را ادامه بدهند، اما متاسفانه این حزب طبق عادات و سنت همیشگی هوچی گری اش بدون تعقل تلاش می کنند، از  فرصت عاجلی که پیش آمده است ، استفاده کنند و هر چه زودتر از آب گل آلود ماهی بگیرند، در نتیجه به هشدار های ما توجه نکرده و به تکرار ادعای کذب خود ادامه دادند.
 همان گونه که همه می دانند و رفیق حمید تقوایی نیز در این مصاحبه گفتند حزب کمونیست کارگری اعتقاد برنامه ای و تئوریک دارد، که باید فعالین علنی کار کنند و شناخته شوند، (تئوری کذایی چهره شدن و چهره سازی)  و الا آخر، و همه می دانند که حزب کمونیست کارگری با کار مخفی در هسته ها و سلول های کمونیستی کاملا" مخالف بوده و هست، با توجه به چنین موضوعی اگر محمد جراحی کادر این حزب بوده چگونه قبول کرده که در هسته های مخفی جبهه واحد کارگری و جنبش دمکراتیک کارگری به عنوان تشکیل دهنده و مشارکت کننده در ایجاد آنها با توجه به تئوری و سیاست و برنامه حزب کمونیست کارگری شرکت کند؟ آیا یک کادر می تواند اعمالی در ضدیت با برنامه ها و تئوری های مورد قبول خود و حزب اش انجام بدهد ؟ و نقد یا اخراج نشود ؟ این یک مورد به تنهای ثابت می کند که گفته های این حزب کاملا" کذب است. یا بهتر است رفیق حمید بپذیرد که حزب مطبوعش با چنین ادعا های همان کلوپ است.
محمد اشرفی ، شجاع ابراهیمی

15/ 7/1396

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر