۱۳۹۵ شهریور ۱۳, شنبه

سخنران تراب ثالث - موضوع وظایف کمونیست ها در رابطه با جنبش کارگری - جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ در تورنتو

۱ نظر: