۱۳۹۱ خرداد ۳۰, سه‌شنبه

دستگیری کارگران با هر بهانه، خدمت به سرمایه داری است!!!


 
شاهرخ زمانی کارگر نقاش و عضو هییت باز گشایی سندیکای نقاشان و تزئینات ساختمانی و عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری را بدون هیچ دلیل و مدرکی دستگیر کرده، بر علیه او پرونده سازی کردند. علی رغم اینکه در پرونده ساخته شده نیز هیچ مدرک و دلیلی برای محاکمه او وجود ندارد.طبق اعترافات قاضی پرونده حملبر که در دادنامه به صورت واضح نوشته است که شاهرخ زمانی تمامی اتهامات را رد کرده است . پس او کاملا" بیگناه است. اما کاملا" غیر قانونی، شاهرخ را بنا به اعترافات شخص دیگری(متهم ردیف چهارم) محاکمه کرده و با اتهامات دروغین به 11 سال زندان محکوم نمودند. در زندان تبریز با ایجاد جو و فضای نامناسب و خطر ناکی برای او و دیگر زندانیان سیاسی و کارگری زندان را به جهنم واقعی تبدیل کرده اند. واکنون او را به زندان یزد تبعید کردند . ما بدون هیچ قید و شرطی خواهان آزادی فوری شاهرخ زمانی و دیگر زندانیان کارگری و سیاسی هستیم . در این راستا از تمامی کارگران ، تشکل ها ، نهادها و آزادیخواهان و جوانان می خواهیم از هر طریق ممکن بر جمهوری اسلامی جهت آزادی زندانیان فشار بیاورند.

 

دستگیری کارگران با هر بهانه، خدمت به سرمایه داری است!!!طبق اخبار، در تاریخ 26/3/1391 روز جمعه شصت نفر از فعاین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در شهرستان کرج توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شدند . تعدادی از این کارگران آزاد شدند  ولی 9 نفر از این عزیزان هنوز در بند مانده اند .

باز هم عوامل سرمایه داری برای ترساندن و ضرب شست نشان دادن به کارگران تعدادی از آنها را به بهانه های واهی و کذب از آزادی محروم کرده و در حال پرونده سازی دروغین علیه آنها است.

طبق عرف سی و چند ساله حافظان و نگهدارندگان نظام سرمایه داری ، در هر زمانی به بهانه ای وظیفه خدمت گذاری به سرمایه داری را انجام  داده و می دهند. فعالین و کارگرانی را که در جهت کسب حقوق خود و دیگر کارگران تلاش می کنند را دائما" مورد ضرب و شتم قرار می دهند ، دستگیر کرده وبر علیه آنها مدام پرونده سازی می کنند.

پلیس ایران با دستگیر کردن ، پرونده سازی ، محاکمه و زندانی کردن فعالین و کارگران آگاه تلاش می کند از متشکل و متحد شدن کارگران در جهت کسب مطالبات و مخالفت با سرمایه داری جلو گیری کند.

 ضمن اینکه داشتن هرگونه آزادی و فعالیت آزاد در جهت کسب مطالبات را حق مسلم تمامی کارگران ، فعالین کارگری و تمامی جنبش های اجتماعی می دانم ، درهمین حال دستگیری ، اذیت و آزار و پرونده سازی علیه کارگران را به شدت محکوم می کنم.

باید هر چه زودتر و بدون قید و شرط اعضای کمیته هماهنگی و دیگر فعالین کارگری آزاد شوند . همچنین از تمامی کارگران ، تشکل های کارگری ، فعالین کارگری و سیاسی می خواهم، بدون فوت وقت ، متحدانه و با تمام توان وبا استفاده از روابط خود برای آزادی این عزیزان تلاش کنند، قبل از اینکه عوامل سرمایه داری بتوانند با خیال راحت بر عیله آنها پرونده سازی کنند اقدامات لازم و عملی خود را برنامه ریزی کنند، تا خدمت گذاران سرمایه داری نتوانند تعداد زندانیان را افزایش بدهند تا در آینده شاهد کارگران زندانی بیمار مانند دوستانم رضا شهابی ،  بهنام ابراهیم زاده ، علی نجاتی و... یا زندانی تبعیدی از زندانی به زندان دیگر هم چون من  نباشیم .

دوستان کارگر، کارگران آگاه :

 این دستگیری ها و اعمال  ضد انسانی ماموران در زندانها به عنوان حافظان سرمایه داری نشان دهنده ترس و وحشتی است که سرمایه داری  از پیروزی آتی کارگران دارد.

بدون شک کارگران پیروز خواهند شد، اما نباید فراموش کنیم که پیروزی بدون فعالیت دقیق و با برنامه هرگز بدست نمی آید و اگر پیروزی اندکی هم بدست آید، ماندگار نخواهد بود.

کارگران و همکاران :

امروز فعالیت برای آزادی بازداشت شدگان اخیر وکارگران زندانی و زندانیان سیاسی یکی از موارد مهم در امر متشکل شدن کارگران در مبارزه با سرمایه داری و عوامل آن است .کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
شاهرخ زمانی

زندان مرکزی یزد

28/3/1391تنظیم و تکثیر از :
 

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
 

30/3/1391

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر