۱۳۹۰ مرداد ۲۹, شنبه

كارگران ايران و جهان " كارگران زنداني " هم اكنون به ياري شما نياز دارند


 كارگران  زنداني  در شهر تبريز  پس از ماه ها  دومين جلسه دادگاه شان تشكيل شد.

تعدادي از اعضا و فعالين كميته پيگيري كه در چند ماه اخير دستگير و زنداني شدند از قبيل شاهرخ زماني و محمد جراحي و ديگر فعالين كارگري  كه تعدادشان به 5 نفر مي رسيد

  در روز  پنجشنبه 27/5/90  دادگاه مشتركي براي انها تشكيل گرديد. جرم و اتهام انها فعاليت بر عليه نظام سرمايداري   است. كه اين اتهام براي كليه   زندانيان سياسي بهشمار مي رود.

در جامعه اي كه چنين  حقوق كارگران به زير خط فقر كاهش داده مي شود. ايا جايي براي سكوت مي ماند. ايا سكوت  خودش جرمي بزرگ  به شمار نمي رود ؟  ما كميته پي گيري از كارگران و ديگر زحمتكشان و مردم ازاديخواه مي خواهيم كه براي ازادي اين كارگران و ديگر كارگران و همه زندانيان سياسي  تلاش كنند..        كميته پيگيري ايجاد تشكلهاي كارگري   28مرداد سال 90

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر