۱۳۹۵ دی ۶, دوشنبه

گفتگو محمد با ناصر در باره سازماندهی برای تعیین دستمزد 96

این گفتگو در دوقسمت انجام شده است در رابطه با اوضاع و شرایط موجود در سطح ایران ، منطقه خاور میانه و جهان و تاثیرات آن در وضعیت سازمان یابی طبقه کارگر و مطالبات آن بخصوص دستمزد ها بوده و در این رابطه امکان طرح موضوع سازماندهی برای تعیین دستمزد برای سال 1396 و استفاده از این موضوع برای همبستگی طبقاتی کارگران و وظایف نیروهای انقلابی ، فعالین کارگری ، تشکل های مستقل و کمونیست ها صحبت شده است


قسمت اول گفتگو محمد با ناصر در باره سازماندهی برای تعیین دستمزد 96قسمت دوم گفتگو محمد با ناصر در باره سازماندهی برای تعیین دستمزد 96

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر