۱۳۹۵ فروردین ۲۱, شنبه

خود را برای دفاع از کارگر و معلم اعتصابی پیش از شروع اعتصاب غذای آنها آماده کنیم !!!
روز کارگر را به روز اعتراض علیه ظلم و ستم و علیه دستمزد های زیر خط فقر تبدیل کنیم

تنها راه نجات ما زحمتکشان وحدت و تشکیلات است .

زنده باد سوسیالیسم


                 

                          جمع قدم اول تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر