۱۳۹۲ آذر ۱۴, پنجشنبه

اخباری از زندان گوهر دشت کرج

1 - زندانیان سیاسی هم چنان زیر فشار

به دنبال اعتصاب در اعتراض به افزایش دستگاههای پارازیت در زندان رجایی شهر و شرکت همه از جمله دوستان نظامی در این مبارزه در روز دوشنبه 11 آذر همه ی 18 نظامی در زندان رجایی شهر برای بار دوم به علت شرکت فعال در این اعتراض قانونی توسط دادستان نظامی کل ، دادستان کرج و رئیس زندان به بالا فراخوانده شدند و به شدت مورد تهدید برای لغو مرخصی ها ، انتقال به بندهای عادی و انفرادی و تشکیل پرونده جدید و غیره قرار گرفتند .
علیرغم این تهدیدات آنها از حق قانونی و مشروع خود در د اشتن  حق تلفن ، مرخصی و بر داشتن دستگاههای پارازیت تأکید کرده و گفته اند آنها از بقیه زندانیان سیاسی جدا نبوده و به هیچ وجه در دفاع از حقوق قانونی و صنفی آنها را تنها نخواهند گذاشت .
لازم به تذکر است که اغلب زندانیان دوره های یک تا دو ساله حبسهای انفرادیشان را روی حکlشان حساب نشده است و در مقابل اعتراض ، دادستان تأکید کرد این قانون را ما از اروپا اخذ کردیم .
همچنین در اعتراض به دستگاههای پارازیت همه مسئولین  دخیل در نصب دستگاه های فوق را به گردن وزارت اطلاعات انداخته و می گویید دستور و برنامه نصب دستگاه های پارازیت از طرف وزارت اطلاعات است.

2 - ملاقات نمایندگان سالن 12 سیاسی با رئیس اندرزگاه 4

در پی عدم رسیدگی به مسائل عدیده سالن 12 مانند نبود شیشه ی پنجره ها در سوز و سرمای کنونی ،نان خمیر ، آب سرد حمام ، پارازیت ،  نبود تلفن ، تغذیه با سویای حیوانی ، انتفاعی کردن و خصوصی سازی زندانها  ، با تصویب شورای سالن 12 سیاسی رجایی شهر دبیر شورا شاهرخ زمانی به همراه سه نفر از هم بندان با تجربه و مبارز  خالد حردانی ، عزیز توکلی و محمود فضلی برای رسیدگی به این مسائل پیش بابایی رئیس اندرز گاه 4 رفتند که طی این مباحثه ، دبیر شورا مفصلا" مسائل بالا را شرح داده و از وعده های دروغین و توخالی مسئولین شدیدا" انتقاد کرده و گفت :شما زندان را انتفاعی کرده اید غذا با سویای حیوانی همرا ه با ماسه به خورد زندانی می دهید که زندانیان گرفته نمی خورند و به بیرون می ریزند ، شیشه پنجره ها را در هوای سرد نمی اندازید که باید پولش را ما بدهیم، نان خمیر می دهید که ماشین نانوایی خراب است که حتما" می خواهید آن را هم زندانیان درست کنند ، موتور خانه را درست نمی کنید و آب حمام همیشه خدا سرد است که اگر کسی بیمار یا ذات الریه شود مانند افشین اصانلو (که با پای خودش به بهداری رفت و جسدش را تحویل دادید) باید بمیرد .
شما چطور برای دارو و بیمارستان و شیشه و تغذیه پول ندارید اما برای دستگاه  پارازیت صدها میلیون پول خرج می کنید؟ و دهها دستگاه پارازیت گذاشته اید که هر کدام برای یک شهرک 20 هزار نفری می باشد .
شما حتی به قوانین خودتان پایبند نیستید چطور به جای هواخوری از صبح تا شب تنها 2 ساعت ، به جای فضای 12 تا 15 متری سلولهای انفرادی 4 و 5 متری را برای 2 یا 3 نفر که پنجره هایشان با چهار لایه ی ضخیم آهن پوشانده شده و کوچکترین نوری به داخل نمی آید زندانیان را تحت تاثیر دستگاههایی با امواج مضر و سرطان زا قرار می دهید شما عامل مرگ انسانها هستید این قتل زنجیره ای است که به طور متوسط هر دو ماه یک جسد از اینجا خارج می شود .
اگر ما را دشمن می دانید. چرا خانواده هایمان را مورد مجازات قرار می دهید و بابت تلفن که همه ی زندانها و بندهای این زندان دارد آنها را وادار می کنید 500 تا 2000 کیلومتر راه برای دیدن عزیزانشان بیایند اگر تلفن بود دیگر چه احتیاجی به آمدن این همه راه بود .
زمانی تأکید کرد آقای رئیس شما حتما" باید خودتان یک بار سویای حیوانی را خورده و صدا غریچ قروچ شن ریزه را زیر دندان خوداحساس کنید. تا حالا دندان چند تن از هم بندان ما شکسته، و شما هم که در بهداری تجارتخانه راه انداخته اید برای یک دندان   کمتر از یک میلیون قبول نمی کنید، برای یک عینک 50 هزار تومانی، 100 الی 140 هزار تومان پول می گیرد، در حالی که اغلب زندانیان نان آور خانواده خود هستند، تاکید برای چندمبن بار که مأموران شما با سنگ به پنجره های سالن 12 زنده شیشه ها را شکستند و با فحش به زن و بچه های زندانیان آنها را ساعت 1 یا 2 شب بیدار کرده و به اسم گفته اند سالن 12، ما نخوابیدیم شما هم نباید نخوابید.  زندانیان این موضوع را بارها گزارش داده اند، ولی ماموران باز هم این کار را ادامه دادند، چرا که پشتشانی می شوند، اگر شما اطلاع ندارید پس کنترل زندان دست که می باشد؟ لطفا" نگویید شما نمی دانید، یا نمی دانستید، چون به شعور ما توهین می کنید.
آقای حردانی ضمن افشای بی قانونی ها و خودسری ها عوامل ، ماموران و مسئولین تأکید کرد غیرانسانی و غیراخلاقی مأموران و حتی سربازان 18 ، 19 ساله در زندان گفتند : شما حتی در حد قوانین مصوب خود نیز قادر به رعایت نیستید .
هم چنین بر انتفاعی شدن زندان تأکید کرده و گفتند طی این یک سال و مخصوصا" با روی کار آمدن دولت به اصطلاح اعتدال جیره غذایی افراد بی بضاعت خشک شده و درمان غیر از سرماخوردگی پولی شده و تغذیه هم علیرغم سویای حیوانی خصوصی و کاملا" پولی شده چه بسا عرصه خصوصی سازی(خودمانی سازی) به زندان نیز کشیده شده است واقعا" چقدر غیر اخلاقی می باشد زندانیانی که دستشان از همه جا کوتاه است مورد غارت قرار گرفته و تلکه شوند ، گفته شود شیشه را نمی اندازیم یا از سرما بمیرید یا خودتان بخرید .
آقای فضلی مفصلا" در مورد وضعیت تلفن و وضعیت جاری صحبت کرده و در مورد خواسته های فوق تأکید کردند .
همچنین آقای عزیز توکلی با جمع بندی مشکلات عدیده خانواده ها و وضعیت ارتباط عاطفی و رسیدگی به مشکلات روحی و عاطفی خانواده ها از طریق تلفن تأکید کردند .
       رئیس اندرزگاه ضمن قبول تمامی اعتراضات و انتقادات تأکید کردند من چندان اختیاری ندارم فقط می توانم خواسته ها و اعتراضات شما را گزارش کنم تا حال سه بار استعفا داده ام که قبول نشده است اوتأکید کرد مسئولین زندان هیچ دخالتی در قطع تلفن و پارازیت ندارند این کار اطلاعات می باشد
خالد گفت طبق قانون 22 آیین نامه ، اطلاعات حق هیچ دخالتی در اداره امور زندان نمی تواند داشته باشد که آقای فضلی تأکید کرد چرا قوه قضاییه جلو خودسری و قانون شکنی آنها را نمی گیرد ؟
حرانی گفت : معاون دادستان خدابخش به خانواده ها گفته اند ما با قطع تلفن و پارازیت مخالفیم کار زندان می باشد که بابایی گفت کاملا" دروغ می باشد.
مقرر شد در صورتی که وی پاسخی مورد قبول ندهد و مسئولیت نپذیرند پس از        48 ساعت نمایندگان همراه ایشان پیش رئیس زندان بروند .

3 - تشدید سرکوب

روز سه شنبه 12 آذر محمد امیرخیز مسئول بند و بهداری سالن 12 موقع رفتن برای اجناس و موارد معمولی با بازرسی مواجه شد که از رفتن به آزمایشگاه خودداری کرده و شدیدا" به عمل مانع تراشی و نقشه فریب کارانه مأموران اعتراض کرده و تأکید کردند که شما خودتان هر گونه وسایل غیرقانونی و مواد مخدر را از بیرون وارد زندان می کنیدو برای رد گم کردن اقدام به اذیت و آزار زندانیان سیاسی می کنید، کس دیگری غیر از خود شما این کار را نمی توانند انجام دهد.
لازم به یادآوری است که مافیا ودزدان عموما" خود مسئولین و مأموران فاسد زندان هستند مسئولین و مأموران از طریق عوامل خود مواد مخدر را حداقل 50 تا 100 برابر قیمت بیرون  و یک موبایل  30 الی 40 هزار تومانی را 5/1 تا 1800000 تومان و سیگار 3 تا 4 هزار تومانی را 30 الی 40 برابر قیمت فروخته و مبالغ نجومی به جیب می زنند .
4 - ندادن وسایل شخصی زندانیان

آزار و اذیت زندانیان سیاسی حد و حدودی ندارد . عدم رعایت حق و حقوق قانونی و مصوب شده و آیین نامه ها و بخش نامه ها که در برخی موارد به نفع زندانیان است را در رابطه با زندانیان سیاسی اجرا نمی کنند و به طور عمدی مانع استفاده زندانیان سیاسی از تسهیلات عمومی می شوند .
 مخصوصا" مواد غذایی و بهداشتی و وسایل دیگر مورد نیاز  را به زندانیان سیاسی نمی دهند یا حتی وسایل ضروری زندانیان ورودی و یا انتقالی را نمی دهند هم چنین وسائلی که خانواده ها برای زندانیان می آورند بخصوص دارو و لباس که بطورعاجل   مورد نیاز زندانیان بیمار است به عمد نمی دهند و زندانیان را دچار مشکل و ضایعه می کنند
بیشتر مواقع ندادن و یا تخریب کردن و دزدیدن وسایل زندانیان در بازرسی عمومی عمدا" صورت می گیرد تا از این طریق نیز زندانیان سیاسی را آزار و اذیت کرده باشند .بطوریکه دوستان آذربایجانی چند ماه است به اینجا انتقال پیدا کردند علی رغم دوندگی های زیاد هنوز نتوانسته اند وسایل خود را تحویل بگیرند.

5 - اعتصاب غذای فرهنگ و شهرام پورمنصوری

به دنبال اعتصاب غذای فرهنگ و شهرام پورمنصوری که بعد از 14 سال جهت گرفتن مرخصی انجام می شد  با انتقال غیر منتظره آنها به بندهای 12 و 7 برای اذیت کردن روبرو شدند ضمن اینکه مرخصی ندادند بلکه آنها را پس از انتقال به مدت سه ماه از تمامی حقوق قانونی زندانیان مانند ملاقات و تلفن و نامه نگاری محروم کردند .


تکثیر از :

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

۳ نظر: