۱۳۹۱ اسفند ۱۷, پنجشنبه

بیانیه 71


دستگیر شدگان 17 اسفند را بدون قید و شرط آزاد کنید.


جمهوری اسلامی سرمایه داری از نوع ارتجاعی آن دائما" و به طور برنامه ریزی شده و سیستماتیک مشغول سرکوب جنبش ها و فعالین اجتماعی است .مأموران حافظ سرمایه داری در جمهوری اسلامی با هزینه هنگفت از محل درآمدهای ملی بخصوص نفت و گاز که ثروت مردم ایران است استفاده کرده نهادهای سرکوبگر مانند وزارت اطلاعات ، انواع پلیس ، ارتش و سپاه و بسیج ، شوراها و انجمنهای اسلامی ، قوه قضاییه و صدها نهاد ضد مردمی دیگر را هر روز بیشتر از قبل مجهز و سازمان یافته تر می کنند ، نهادهای سرمایه داری فوق در مجموعه ی جمهوری اسلامی با دقت هر حرکت و برنامه ای از طرف جنبش های مختلف اجتماعی بخصوص جنبش کارگری را زیر نظر گرفته و قبل از شروع و انجام برنامه ها و اعتراضات اقدام به دستگیری فعالین و سازمانده های آن می کنند .
مأموران جمهوری اسلامی در راستای سنت سرکوبگرانه ی خود در جهت مهار اعتراضات روز جهانی زن اقدام به دستگیری تعدادی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری از جمله وفا قادری، خالد حسینی ،علی آزادی ،بهزاد فرج الهی و حامد محمود نژاد کرده است
ما ضمن محکوم کردن دستگیری فعالین و اعضای جنبشهای اجتماعی بخصوص دستگیر شدگان اخیر از تمامی کارگران ، جنبش های اجتماعی و تمامی احزاب و سازمانها و نهادهای داخلی و جهانی می خواهیم در جهت آزادی کارگران ، زنان ، دانشجویان و دیگر زندانیان سیاسی به صورت متحدانه ، گسترده و برنامه ریزی شده حمایت و اعتراض نمایند.

فعالین و مبارزان :

همانطوریکه گفته شد جمهوری اسلامی با دقت و برنامه ریزی شده اقدام به سرکوب و دستگیری حتی قبل از شروع اعتراضات می کند، بنابراین بدون برنامه ریزی متمرکز و انقلابی ، بدون متشکل شدن در هسته های انقلابی و سازماندهی دو گانه امکان ندارد بتوان با جمهوری اسلامی مبارزه کرد و خواسته ای را کسب کرد  علی رغم اینکه فعالین و مبارزان جنبش های مختلف شجاعانه و فداکارانه از جان و هستی خود مایه می گذارند اما در مقابل این همه هزینه آنچه بدست می آورند بسیار کم و ناچیز است انسانهای انقلابی بخصوص کمونیست ها هرگز خود را دچار خود به خودیسم و دور  تسلسل نمی کنند و هرگز از یک راه شکست خورده دوبار حرکت نمی کنند .از این پس باید اقدام به سازماندهی جدیدی برای مقابله با روش پیشگیرانه مأموران سرکوبگر جمهوری اسلامی سرمایه داری کرد.

پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!!
پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار:
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
17/12/1391





هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر