۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۸, پنجشنبه

اعلام حمایت کمیته حمایت از شاهرخ زمانی از « کمپین دفاع برای آزادی رضا شهابی» در گوتنبرگ سوئد  چندی پیش با خبر شدیم که تنی چند از فعالین کارگری ، ساکن در شهر گوتنبرگ سوئد اقدام به تشکیل کمپینی در دفاع  از آزادی رضا شهابی فعال کارگری دربند زده اند .


 ما نیز چون آنان نیاز به این دسته حرکت ها و فعالیت ها را برای جنبش کارگری ایران  لازم  و حیاتی میدانیم و عقیده داریم که  هرچه بیشتر فعالین کارگری در ایران و در خارج از ایران باید  گرد هم آمده  تا در دفاع از فعالین  کارگری به صورت یک صدا و یک پارچه تری عمل کنند


ما در کمیته حمایت از شاهرخ زمانی از این کمپین اعلام حمایت کامل میکنیم و از تمامی رفقای خود نیز می خواهیم که در دفاع از رضا شهابی از این کمپین حمایت کرده و هر کمکی که میتوانند به صورتی عملی به  این کمپین آزادی خواهانه بکنند ، ما  نیز در اینجا از فعالین این کمپین درخواست میکنم که در راستای اهداف این کمپین هر کمکی که از دست ما برمی آید به ما اعلام کنند.


پیش به سوی اتحاد بیشر برای فشار بیشتر

پیش به سوی مبارزات متحدانه و گسترده با شعار

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کمیته جمایت از شاهرخ زمانی

1391/2/28

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر