۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۸, پنجشنبه

بیانیه 44


شاهرخ زمانی کارگر نقاش و عضو هییت باز گشایی سندیکای نقاشان و تزئینات ساختمانی و عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری را بدون هیچ دلیل و مدرکی دستگیر کرده، بر علیه او پرونده سازی کردند. علی رغم اینکه در پرونده ساخته شده نیز هیچ مدرک و دلیلی برای محاکمه او وجود ندارد.طبق اعترافات قاضی پرونده حملبر که در دادنامه به صورت واضح نوشته است که شاهرخ زمانی تمامی اتهامات را رد کرده است . پس او کاملا" بیگناه است. اما کاملا" غیر قانونی، شاهرخ را بنا به اعترافات شخص دیگری(متهم ردیف چهارم) محاکمه کرده و با اتهامات دروغین به 11 سال زندان محکوم نمودند.اکنون در زندان تبریز با ایجاد جو و فضای نامناسب و خطر ناکی برای او و دیگر زندانیان سیاسی و کارگری زندان را به جهنم واقعی تبدیل کرده اند. ما بدون هیچ قید و شرطی خواهان آزادی فوری شاهرخ زمانی و دیگر زندانیان کارگری و سیاسی هستیم . در این راستا از تمامی کارگران ، تشکل ها ، نهادها و آزادیخواهان و جوانان می خواهیم از هر طریق ممکن بر جمهوری اسلامی جهت آزادی زندانیان فشار بیاورند.

دور جدید فشار علیه زندانیان را محکوم می کنیم

از تاریخ 24/2/91 در زندان مرکزی تبریز مأموران مجددا" فشار علیه زندانیان سیاسی و کارگری از جمله شاهرخ زمانی ،نیهات تونجر ،جمهور اوزگوچ ،محمد جراحی ،هادی میرزا علی و جاوید هوتن کیان و ... را شدت بخشیده اند .این زندانیان  در استفاده از تلفن ،هواخوری ،ملاقات و حقوق حقه ی دیگر محدود  و برخی کاملا" محروم شده اند . لازم به ذکر است دو زندانی به نامهای جمهور اوزگوچ و نیهات تونجر در اعتراض به فشارهای وارده از امروز دست به اعتصاب غذا زده اند و اکنون در سلول انفرادی به سر می برند
در این موج جدید اذیت و آزار  زندانیان اشخاص مختلف از جمله رؤسای بندها ،افسر نگهبان ها ،رئیس زندان و معاونین او همچنین آخوند زندان (امام جماعت ) و نیز مسئولین قوه قضاییه مستقر در زندان و بازجوها و دیگر مأموران وزارت اطلاعات به صورت سیستماتیک هماهنگ شده و یک دست عمل می کنند و به شکایتها و درخواستهای کاملا" قانونی زندانیان رسیدگی نمی کنند و هر روز به بهانه ای اتاقهای زندانیان را زیر و رو می کنند معلوم نیست به دنبال چه  می گردند؟ در این بازدیدها و بازرسی ها لوازم زندانیان ضمن اینکه بسیاری از وسایل آنها را تخریب می کنند مواقع بسیاری نیز اموال زندانیان مانند سیگار ،فندک ،خوراکی ها ، خودکار و کاغذ و پول اندکی که دارند  توسط مأموران به سرقت برده می شود و اگر کسی اعتراض یا شکایتی بکند نه تنها به شکایت او رسیدگی نمی شود بلکه فرد معترض و شاکی هر چه بیشتر تنبیه شده و ضمن محروم کردن او از تسهیلات عمومی او را به انفرادی نیز منتقل می نمایند . در دور جدید تشدید فشار بر زندانیان اصل موضوع را بیان نمی کنند در حال حاضر بهانه ی آنها استفاده زیاد برخی از زندانیان از حیاط ،تلفن ،جمع شدن در یکجا و صحبتهای دسته جمعی است البته جسته و گریخته به صمیمی تر شدن زندانیان عادی با زندانیان سیاسی نیز اشاره می شود که مأموران از این موضوع ناخرسند هستند .در این مورد زندانیانی که بیشتر از همه مورد آزار و اذیت هستند عبارتند از جمهور اوزگوچ ،جاوید هوتن کیان ،هادی میرزاعلی و شاهرخ زمانی ،لازم به ذکر است که اخیرا" در میان زندانیان شایعه شده مسئولین زندان هدف اصلیشان اذیت و آزار شاهرخ زمانی است چون آنها فکر می کنند او در زندان باعث همبستگی و آگاهی رسانی بین زندانیان می شود ،این بهانه را علنی اعلام نمی کنند و بقیه زندانیان را نیز به خاطر رد گم کردن همراه شاهرخ تحت فشار گذاشته اند اگر چنین شایعه ای واقعیت داشته باشد کارگران و فعالین کارگری همچنین سازمانها و احزاب و نهادهای حقوق بشر باید هر چه زودتر و بیشتر از زندانیان تحت فشار حمایتهای لازم را به عمل آورند تا طرح جدید جمهوری ضد بشری اسلامی با شکست روبرو شود .
ما ضمن محکوم کردن دور جدید تشدید فشار بر زندانیان خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان کارگری و سیاسی هستیم در همین حال از تمامی نهادها ،کارگران ،احزاب و سازمانها می خواهیم متحدانه و با برنامه های دقیق اقدام به تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی نمایندپیش به سوی اتحاد بیشر برای فشار بیشتر

پیش به سوی مبارزات متحدانه و گسترده با شعار:

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کمیته جمایت از شاهرخ زمانی

28/2/1391

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر