۱۳۹۰ مهر ۵, سه‌شنبه

كمپين براي آزادي كارگران زنداني


حتما خودتان در جريان صدور احكام سنگين براي كارگران و فعالين سياسي ديگر از جمله ١١ سال حكم زندان براي شاهرخ زماني فعال كارگري و عضو كميته پيگيري براي ايجاد تشكلهاي كارگري و نيز كوتاه كردن موي كارگران شركت آهنگري تراكتور سازي تبريز به منظور تحقير كردن آنها هستيد. همه اينها در حالي صورت ميگيرد كه تعدادي از كارگران از قبل در زندان هستند.

صدور چنين احكام سنگين و جنايتكارانه اي براي كارگران و  چنين يورشي  به فعالين كارگري و فعالين معترض در عرصه هاي مختلف اجتماعي در ايران را مي بايست با اعتراضي جهاني پاسخ داد.

در اين راستا و در اعتراض به این سرکوب ها و برای آزادی کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی و لغو همه احکام صادره علیه آنها در نظر داريم که روز شنبه ٥ نوامبر را به يك روز اعتراض جهاني تبديل كنيم. بياييم تا در اين روز در تعداد هرچه بیشتری از شهرها و کشورهای جهان با حركتي مشترك آكسيوني قدرتمند برپا كنيم و بيشترين حمايت جهاني را از كارگران ايران و مبارزات مردم جلب كنيم. 

 ما روز پنجشنبه ٢٩ سپتامبر، ساعت ٦ به وقت اروپای مركزي فراخوان خود به آكسيون براي روز ٥ نوامبر را  انتشار خواهيم داد. تا همه سازمانها و نهادهايي كه خواهان شركت در اين حركت جهاني هستند، همزمان بتوانند  براي اين روز فراخوان خود را منتشر كنند.


 اميدواريم شما نيز فعالانه در اين حركت شركت كنيد.  لطفا ما را از دریافت این نامه و پاسخ خود مطلع نمائید. 

شهلا دانشفر

از طرف کمپين براي آزادي كارگران زنداني

Free Them Now

٢٦ سپتامبر ٢٠١١

تلفن و آدرس تماس:

00447779898968

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر