۱۳۹۰ خرداد ۲۶, پنجشنبه

بیانیه شماره 2


کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

جمهوری اسلامی هر روز بیشتر به انسان های آزادی خواه و کارگران حمله کرده و آنها را هرروز بیشتر از قبل تحت فشار ،پیگرد ،اذیت و آزار قرار می دهد همچنین نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی بقای خود را مقایر با هرگونه آزادی و حق و حقوق انسانی میداند  بر این مبنا هر روز عرصه را بر کارگران و آزادی خواهان تنگتر میکند بدین طریق میخهای بیشتر به تابوت خود میزند .

بدین وسیله ما اعضای کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ضمن اعلام حمایت از کمپین سراسری بیستم ژوئن در حمایت از زندانیان سیاسی از تمامی کارگران وآزادی خواهان می خواهیم بیست ژوئن را بخشی از وظایف انقلابی خود بداند و درکمپین فوق شرکت کنند .

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

27/3/1390

www.Chzamani.blogspot.com

freeshahrookh@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر