۱۳۹۶ آبان ۱۵, دوشنبه

بررسی تحلیلی اوضاع ایران و منطقه و جهان در ده روز گذشته. بخش یک

منابع خبری: در سایت آزادی بیان‌ که روزنۀ پُرباری به چندین رسانۀ فعالی چون رادیو تلویزیون برابری و... می‌باشد، یک مایۀ ویژه از علی اشرف درویشیان مخصوصاً به یاری مجید دارابیگی و ناصر زرافشان  گرفته ایم، برنامه‌های روزانۀ میهن تی وی با همت قابل توجه سعید بهبهانی و یارانش، اخبار شامگاهی صدای آمریکا، دیدگاه تی وی، پنجرۀ گفتگو سخنان رامین کامران و کورش عرفانی. بی بی سی. فیس بوک


 کانون اصلی این بررسی ما. دو محور اصلی دارد

یک - با وجود نارضایتی وسیع مردم، وضع وخیم اقتصادی و تحریم ها چرا جمهوری اسلامی نمی افتد؟

دو - رشد و گسترش مبارزه و اتحاد پایینی ها، و رشد دیپلماسی شاخدار و عملیات جنگی بالاییها.

در کلیت این بخش بررسی این چند ویژگی را نیز ملاحظه خواهید کرد 1 - آغاز شعارهای سرنگونی طلبانه و ضد خامنه ایِ از جانب مالباختگان. 2 - عصارۀ قدردانی فرهیختگان انقلاب مشروطیت نسبت به لنین و انقلاب کارگری، که جهت نقد و خنثی کردن سمپاشی های اندیشمندان میهن پرست و سکولار دمکراتی مثل رامین کامران، کورش عرفانی، بهرام مشیری و مخصوصاً ایرج مصداقی ضروری دیدیم. 3 - عصاره ای از نوابع و دانشمندان سوسیالیست

یک - باوجود نارضایتی وسیع مردم، وضع وخیم اقتصادی و تحریم های آمریکا چرا رژیم نمی افتد؟

هم‌اکنون در وضعیت فعلی جامعه و جهان، سه نیرو برای سرنگونی جمهوری اسلامی فعالند. یک - آمریکا اسرائیل عربستان با حامیان سلطنت طلب و مجاهدش. دو - سکولار دمکرات ها یا ملی‌گرایان یا میهن پرستان ایران آبادی. سه - سوسیالیست ها. اختلاف‌ها و اشتراک شان عبارتند از. برای اولی تحریمهای کمر شکن جامعه و مردم مهم نیست بلکه آنها به فکر رژیمی وابسته به غرب یا ایران تکه پاره اند. برای دومی حکومت سکولار دمکرات یا سوسیال دمکراتیک (بورژوازی ملی ناکام مانده از مشروطیت) با حفظ یگانگی بطوری که حتی هیچ کُرد و ترک و بلوچ و غیره حق استقلال و جدایی نداشته باشند، و مالکیت خصوصی و مناسبات سرمایه محترم باشد تا به خیالشان تبعض را به حداقل برسانند. برای نیروی سوم اما لغو مالکیت خصوصی و لغو استثمار و واژگونی کل مناسبات سرمایه داری و برقراری دولت کارگری و سوسیالیست اساسی است، و هر ملتی که مصر باشد کاملا آزادانه برای ماندن یا استقلال و جدایی تصمیم می گیرد.

فرامرز دادرس کارشناسی امنیتی می‌گویند برای انداختن هر رژیمی سه عامل ضروریه. نارضایتی عمومی، شرایط بد اقتصادی و توطئۀ بیگانه یا دشمن خارجی، اما می‌بینیم که جمهوری اسلامی هنوز سرجایش است. به دقیقه 55 و 30 ثانیه تا دقیقۀ 60 و ادامۀ مطالب ایشان در لینک زیر رجوع کنید.

با توجه به اینکه ایشان در سخنان هفتگی، برای رساندن نکتۀ اصلی شان از سبک زیبای ذره پردازی مجموعه جویانه بهره می‌گیرند و مثل رمان نویسان به ریزترین مسائل پیرامونی نور انداخته و پیش می روند، همچنین با توجه به اینکه موضوع طرح شدۀ ایشان از دید ما نیز در مقطع کنونی جامعه بسیار حائز اهمیت می باشد، لذا ضمن قبول عنصر دوم ایشان یعنی وضع بد (خیلی وخیم) اقتصادی، اما روی دو عنصر اول و آخرشان که نارضایتی عمومی و توطئۀ بیگانه یا دشمن خارجی بود، تأمل دقیقتر و نقدی داریم

نخست از دید ما به مجموعه عوامل نگهدارندۀ رژیم نگاه می کنیم و سپس به نقد و نظر می‌پردازیم

 یک - وضع بسیار وخیم اقتصادی. 2 - نارضایتی عمومی. 3 - دوراندیشی و عمق اندیشی تودۀ مردم در مقایسه با انقلاب 57، که اینبار با تحمل سختی‌های شدید و جانفرسا، به افق ها و نیافتادن به سرنوشت عراق و سوریه و لیبی می‌اندیشند. 4 - مردم به قدرت ویرانگری رژیم آخوندیِ تا دندان مسلح عمیقاً پی برده اند مثل نابودی محیط زیست از جمله خشکاندن دریاچۀ ارومیه و تالاب ها و آلودگی هوا و آب اهواز وقطع جنگل ها و نسل کشی دهۀ 60 از بارزترین نشانه‌ ها میباشند و بنابراین با تأمل و عمیق و همه جانبه می نگرند. 5 - با جمعبندی هرچند عامیانه اما واقعبینانه از شکست انقلاب بی رهبر و بی برنامۀ 57، مراقب هستند که اینبار بی گدار به آب نزنند. 6 - با وجود تجربۀ بسیار زهراگین «اوباما اوباما با مایی یا با اینا» ضمن اینکه عمیقاً مراقب دروغ ها و دیپلماسی پوسیده و فاشیسم ترامپ میباشند اما با تیزبینی سیاسی و تاریخی، پتانسیل توازن قوای جهانی و منطقه را در رابطه با جمهوری اسلامی درک می کنند و خوب می سنجند. 7 - با شروع سیاست جدید آمریکا و تشخیص شکاف بالایی های (پنج بعلاوۀ یک)، می‌بینیم که با چه سرعت و قوت و همبستگی های سراسری شونده، شاداب و پُرشتاب و شبانه‌ روز علیه رژیم می جنگند. 8 -اکثریت قابل توجه اندیشمندان اپوزیسیون، فیلسوفانی اند که جهان را تفسیر می‌کنند و نه تغییر انقلابی.

 اکنون شرایط جامعه برای قیام و انقلاب آماده است یعنی وارد دورۀ اعتلای انقلابی شده است اما هنوز همبستگی طبقاتی و ابزارهای مبارزاتی طبقه کارگر در شکل حزب انقلابی طبقه کارگر و تشکل های سراسری اش تحقق نیافته اند که بتوانند اعتراضات را در بستر و روند رو به قیام و انقلاب رهبری کنند.

با توجه به آخرین عامل ذکر شده که اکثریت اندیشمندان اپوزیسیون، مثل فیلسوفان وصف کنندۀ جهان عمل می‌کنند و وضع موجود را صرفاً توصیف می‌کنند و نه تغییر انقلابی جامعه، لذا با چنین پراتیکی نه تنها در خدمت ماندگاری جمهوری اسلامی دخیل می‌گردند بلکه برای ماندگار شدن کل نظام سرمایه و مناسباتی که طبقه خودشان به آن وابسته است خدمت می کنند.

 بنظرما نگرش فرامرز دادرس و اندیشمندان همردیف شان که متأسفانه در اپوزیسیون اکثریت می‌باشند، دو ایراد اساسی دارد.  باور نداشتن به مبارزۀ طبقاتی کار و سرمایه  و انقلاب دگرگون کنندۀ وضع موجود.
و ما هر دو ایراد را در بخش دوم بررسی نقد می کنیم.
----------------------------------------------------------------------------------------------

دو - رشد و گسترش اتحاد و مبارزۀ پایینی ها درقبال گندیدگی دیپلماسی و عملیات جنگی بالاییها

در جامعۀ ایران رادیکالتر شدن اعتراضات کارگری، معلمی، دانشجویی، مالباختگان و بازنشستگان که راه پیمایی را به خیابان کشانده و شعارهای سرنگونی طلبی می‌دهند - سید علی حیا کن، حکومت رو رها کن - مرگ براین دولت مردم فریب - مفتخوری دولت، توهین به شان ملت - عامل فقر ملت، این دولت بی‌غیرت - ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما - نه حکم داریم نه حاکم، دزدند خود محاکم - عُرضۀ کار ندارید، پست رو کنار بذارید - بجنگ تا بجنگیم، بعلاوۀ کشتن سه آخوند در شیراز و تهران و لنگرود در 24 ساعت را در یک کفه، و در کفۀ دیگر نیز دستگیری محمود صالحی بعد از دیالیز در پیش خانواده، احضار علی رضا ثقفی، کشیدن سیم خاردار به دور پاسارگاد بعلاوۀ حرف هادی غفاری که مردم گرسنه‌ اند و دین باوری شان به اسلام فرو ریخته، سخن لاریجانی که کسری بوجه بسیار بزرگی داریم، سخن عسگر اولادی که واردات از روسیه 4 برابر صادرات شده، و سخن خامنه ای که پوتین مرد حرف و عمل است، و شلیک موشک روسی از ایران خطاب به اسرائیل و آمریکا، همه نشانگر اثرات رشد جنگ طبقاتی کار و سرمایه بود.

به همان درجه که استثمار و سرکوب لجام گسیختۀ علیه کارگران و زحمتکشان عدو شود سبب خیر شده و به مبارزات جامعه علیه رژیم وسعت می بخشد، متقابلا رشد و گسترش مبارزات جامعه نیز حاکمان را با نشانه‌های عمیقتری به جان هم انداخته بطوری که در این لینک دو دقیقه ای به عیانترین شکلش دعواها را می بینیم. اعلام جرم چندین میلیارد دلاری به احمدی نژاد نیز که دُردانۀ سپاه و رهبر بوده بعلاوۀ حصر خانگی خاتمی، الفرار برخی مسئولین، و به گردن هم انداختن ریشه‌های بحران ها همه در این مجموعه اند.
https://www.facebook.com/thunder.heart.33/videos/10214159424915969/

 در منطقه نیز چند نشانه از گندیدگی دیپلماسی و میلیتاریستی جدید را میبینیم. 1 - آواره شدن 180 هزار مردم کرکوک. 2 - استعفا و تسلیم بارزانی به دولت مرکزی. 3 -توجیهات منزجر کنندۀ کمونیست هایی که در این دام افتادند. 4 - قاسم سلیمانی گفت 10000 شهید ما در عراق و سوریه لازمۀ اسلام بود و به 20000 شهید دیگر نیز نیازمندیم. 5 - ناتانیاهو گفت که جای داعش را حزب الله و ایران گرفت. 6 - اقدام‌ مجدد آمریکا و اسرائیل به تشکیل جبهۀ عربی علیه رژیم. 7 - چندین حملۀ موشکی حوثی های یمن علیه ع خانۀ خدا که بعضا خنثی می شد و ترامپ میگفت که فقط ما چنین ضد موشکی به جهان صادر می‌کنیم. 8 - بنابه قدرت نمایی ولیعهد عربستان کودتا شد و 11 تن از شاهزادگان میلیاردر قبلی و فعلی و مقامات بلند پایه زندانی شدند، و فرمانده هان گارد ملی و نیروی دریایی و وزیر دفاع نیز برکنار شدند. 9 - عملیات انتحاری داعش و طالبان به ساختمان دیپلمات ها در 500 متری سفارت آمریکا در افغانستان با هشت کشته. 10 – افتادن هلی کوپتر آمریکا با سرباز کشته و پنج زخمی توسط داعش، همه از مهمترین مسائل منطقه بودند.

در آمریکا دعوای بالایی ها بسیار شاخدار شده که رئیس ناتو جنگ با کرۀ شمالی را خطرناک خواند (جنگ با ایران اوکی است) و مجلس سنا نیز دست دولت ترامپ را در شروع و گستردگی جنگ می‌بندد اما وزیر جنگ می‌گوید که شروع جنگ هیچوقت خبر نمی‌کند و وزیر خارجه هم تکمیل می کند که جنگ را نمی‌توان از نظر جغرافیایی به یک قاره محدود کرد. ترامپ در پایگاه نظامی آمریکای ژاپن گفت هیچ رژیمی نباید عزم و ارادۀ نظامی آمریکا را دست کم بگیرد وگرنه مثل گذشته ها ضرر می بیند. وزارت دفاع آمریکا در نامه‌ای به کنگره گفت تنها یک راه برای آگاهی از وسعت زرادخانۀ اتمی کره شمالی است آنهم حملۀ زمینی برای نابود کردن مخفی گاه اتمی شان. در حالی که هواپیماهای بمب افکن آمریکا نزدیک کرۀ شمالی مانور می دادند ناتانیاهو در انگلیس در جشن تاریخی اسرائیل برای اقدام‌ نظامی علیه ایران اثر گذارد. و همگی برای آماده کردن اذهان مردم آمریکا و نظرسنجی برای ریختن بمب و باروت به جامعۀ ایران فعال شدند. این در حالی است که جدیدترین نظرسنجی آمریکا نشان داده که محبوبیت ترامپ به 37 درصد کاهش یافته و نیمی از مردم بخاطر نبعیض نژادی و نیم دیگر بخاطر زن ستیزی از او بریده اند. در چنین وضع اسفباری از یکطرف ترامپ از هزار سند ترور علنی شدۀ کندی هنوز به دستور سیا 300 موردش را امنیتی خواند، و از طرفی نویسندۀ نیویورک تایمز در کتابش از طرح ترور یا حذف ترامپ توسط داعش و القاعدۀ (توطئۀ جمهوری خواهان) سخن گفته. اوباما قانون منع سربازی دگرباشان را سال گذشته رسمی کرده بود، و ترامپ در سالروزش آنرا ملغا نمود و دادگاه نیز با فشار پایینی ها مثل سه قانون مهاجرت آن را خنثی کرد. ترامپ مشاور امور خارجه را که شخصیتی بسیار متعالی خوانده بوده، با رو شدن نقشش در ماجرای دخالت روسیه، فرد بسیار دروغگویی خواند و گفت که دیروز یک کارمند یاغی تیوتر مرا 11 دقیقه غیر فعال کرد. نه تنها فاصلۀ زمانی نزدیک بین ترور 59  کشته و 500 زخمی لاس وگاسی با ترور 8 کشته و ده‌ زخمی نیویورکی بسیار قابل تأمل است بلکه تمامی نیات و اقدام‌ها و تناقضات شاخدار بالا، همگی از وخامت اوضاع و خطرات فاشیسزم و استیصال ساختاری نظام سرمایه می گویند.

در سطح جهان نیز زندانی شدن 8 تن از رهبران کاتالونیا و پناهنده شدن لیدر و 4 تن دیگر به بلژیک که گفته‌اند به جرم آشوبگری و ارتداد و اختلاس 30 سال زندان دارند، بحران اسپانیا به اروپا کشانده شد و هزاران مردم طرفدار استقلال که طرفداران گروه باسک نیز در بین شان بودند در زیر باران شدید به خیابان آمدند. بیش از 2000 مردم ایتالیا علیه قانون حمایت از مهاجرین به خیابان آمدند. وزیر دفاع انگلیس با افشا شدن عمل 15 سال پیش خود که دستش را روی زانوی زنی گذارده بود استعفا داد، اما خود این خانم آن را یک بهانۀ رذیلانه تعبیر کرد! انگلیس و فرانسه فعلاً به جبهۀ ترامپ پیوسته و اتحادیه های کارگری فرانسه هم فراخوان اعتصاب سراسری دادند. از مردم کرکوک 180 هزار نفر آواره شدند. تصویۀ خونین کشور خانم آنسان سوچی خانم عروس نوبل، آوارگان را از 400 به 600 هزار ارتقا داد. سازمان ملل گفت که حداکثر توان ما حمایت از یک دهم 13 میلیون آوارۀ سوری است و بقیه در خطر مهاجرت به اروپا می باشند. مرد شماره دو اپوزیسیون ونزوئلا به شیلی پناهنده شد و مکزیک و برزیل و کانادا محکوم کردند.
   ------------------------------------------------------------------------------------- ناصر احمدی و رفیق دیگر -  2017.11.05

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر