۱۳۹۶ مرداد ۲۰, جمعه

رضا شهابی آزاد باید گردد.


کارگران ، زحمتکشان و  آزادی خواهان  زندانی میشوند و اختلاس گران و دزدان اموال مردم آزادانه به غارت و چپاول کارگران و زحمتکشان و مردم ادامه می دهند،  هر کارگر و معلم و پرستاری حق انسانی و طبقاتی خود را مطالبه کند ، احضار ، دستگیر ، محاکمه و زندانی می شود ، از این بابت است که به بهانه اجرای قانون و تحت شرایط گروگان گیری (وثیقه آزادی موقت،)  رضا شهابی مجددا" به زندانی بر گردانده می شود.
کارگران هفت تپه را دسته ، دسته احضار و زندانی می کنند، اسماعیل عبدی را زندانی می کنند، کارگران آق دره را شلاق می زنند ، کارگران معدن یورت را از طریق عدم هزینه برای امنیت کاری  به کام مرگ بردند، سرمایه شرکت های تولیدی را آقازاده ها ، مدیران و روسای ادارات بالا کشیده در مقابل صد ها هزار کارگر حقوقهای شان  معوقه می شود ، بازنشستگان  پس اندازهای شان غارت می شود ، غارت گران موسسات مالی و بانک ها را به ورشستگی کشانده ، موجودی سپرده گذاران را صفر می کنند ، از یک طرف با غارت و اختلاس و رشوه گیری باعث اضمحلال تولید شده میلیون ها کارگر و دانشجو، و ... را بیکار می کنند و در مقابل با طرح های استثمار گرانه مضاعف کار ورزی، استاد و شاگردی ، کار آزمایشی، حذف بیمه ها ، حذف استخدام رسمی و تحمیل قرارداد های موقت و سفید امضا و ... به غارت و استثمار شدیدتر کارگران ، معلمان ، دانشجویان و کودکان و زنان دهها بار بیشتر دامن می زنند، برای حفظ امنیت غارت گران فعالین کارگری و معلمی و آزادیخواهان زندانی می شوند. قوانین در چنین جامعه ای ضد کارگران و زحمتکشان و آزادیخواهان است.
ما سوال می کنیم چرا مسئولین تعاونی های مسکن کارگران شرکت واحد که نه تنها در انجام وظایف خود جهت تحویل خانه های کارگران شرکت واحد کوتاهی کرده و پول کارگران را حیف و میل کردند محاکمه نمی شوند و آزادانه به تخلفات گذشته خود ادامه می دهند در مقابل رضا شهابی زندانی می شود؟
چرا مسئولین یانک ها و موسسات مالی که با طرح ها و نقشه های غارت گرانه سپرده های مردم را بالا کشیده اند آزادند و هنوز در مسند قدرت هستند و محاکمه نمی شوند در مقابل مال باخته ها هر روز همه گونه سرکوب می شوند؟ چرا مدیریت شرکت کشت و صنعت هفت تپه که سال هاست کارگران را آزار داده و چپاول کرده و حقوق شان را بار ها و بارها معوقه  کرده و به انها توهین می کند آزاد است ولی کارگران که حقوقشان را می خواهند احضار و محاکمه می شوند؟ چرا صاحبان معدن یورت که با عدم هزینه کردن برای لوازم ایمنی جان کارگران باعث مرگ بیش از 40 کارگر شده است هنوز آزاد است و در غارت و جنایت علیه کارگران شریک جرم است، در عوض کارگران معدن یورت مجبور به عذر خواهی و دچار تعویق حقوق و انواع سرکوب ها  می شوند؟  و چرا ...؟
ما کارگران سندیکای نقاشان استان البرز برگرداندن رضا شهابی به زندان را شدیدا" محکوم می کنیم و خواهان آزادی بی قید و شرط و فوری او و دیگر کارگران و معلمان و زحمتکشان زندانی هستیم . ما گرفتن وثیقه در مقابل آزادی موقت را ، گروگان گیری دانسته و گرو کشی از طریق توقیف اسناد و اموال مردم به عنوان وثیقه را عمل ضد انسانی و ضد آزادی دانسته این عمل ضد آزادی را محکوم می کنیم ، بنا براین ما خواهان حذف این سنت و رسم ضد انسانی گروگان گیری از کل سطح محاکم هستیم.

رضا شهابی آزاد باید گردد.
کارگران و معلمان زندانی آزاد  باید گردند.
کارگر زندانی، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد.

سندیکای نقاشان استان البرز

19 / 5 /1396  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر