۱۳۹۶ شهریور ۷, سه‌شنبه

3 روز تظاهرات متوالی در تورنتو :برای حمایت از رضا شهابی و دیگر زندانیان اعتصابی یک صف شویم.

مدت حکم زندان بر مبنای اتهامات دروغین علیه رضا شهابی تمام شده ، اما حکومت ضد کارگری و ضد انسانی جمهوری اسلامی مجددا" رضا شهابی را زندانی کرده است ، رضا شهابی  برای کسب و احقاق حقوق خود مجبور شده از جان خود مایه بگذارد و بیش از 25 روز است که دست به اعتصاب غذا زده است، همچنین زندانیان سیاسی بند 12 زندان رجایی شهر یک ماه پیش با بهانه های واهی و دروغین  توسط ماموران و گارد زندان با دستور مسئولین سازمان زندانها و قوقضائیه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اموالشان تخریب و به غارت رفته است و آنها را به زور و غیر قانونی به سلول های انفرادی و سالن ده منتقل کردند و در مقابل 18 نفر از این زندانیان بیش از 30 روز است که دست به اعتصاب غذا زده اند،
ما ضمن محکوم کردن اعمال ضد کارگری و ضد انسانی جمهوری اسلامی خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی و بقیه زندانیان سیاسی هستیم ، و در این راستا از تمامی کارگران انقلابی ، فعالین ، سازمانها و احزاب و محافل و افراد حاضر در کانادا تقاضا داریم ، جهت حمایت از رضا شهابی و دیگر زندانیان اعتصابی روز دوشنبه  4 سپتامبر 2017  در راه پیمایی شهرهای مختلف کانادا حضور یافته و با در دست داشتن عکس های از رضا شهابی و دیگر زندانیان اعتصابی  در یک صف خواستار آزادی آنها شوند.
ما نیز روز دوشنبه  4 سپتامبر 2017  در تورنتو  ساعت هشت و نیم صبح در چهار راه
University and Queen با بر داشتن عکس های از رضا شهابی به زندانی کردن مجدد او اعتراض خواهیم کرد همچنین از همه رفقا دعوت می کنیم دراعتراضات  روز دوشنبه  حضور داشته باشند.
همچنین از کارگران و فعالین و رفقا و دوستان و احزاب و سازمانهای که در تورنتو حضور دارند دعوت می کنیم، در تظاهرات ایستاده که روز های شنبه  2 سپتامبر 2017   و  یکشنبه   3 سپتامبر  2017  از ساعت 2 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر در Mel Lastman Square  برای حمایت از رضا شهابی و بقیه زندانیان اعتصابی برگزار خواهد شد، شرکت فعال داشته باشند. آدرس محل اعتراض عبارت است از :
Address: 5100 Yonge St, North York, ON M2N 5V7

رضا شهابی آزاد باید گردد.
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد .
معلم زندانی آزاد باید گردد.

جمع قدم اول
29 آگوست 2017


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر