۱۳۹۵ تیر ۱۲, شنبه

ازادی جعفر عظیم زاده را تبریک میگوئیم

سرانجام و با پافشاری بر خواست و مطالبات،  جعفرعظیم زاده فعال کارگری و رئیس هیئت مدیره اتحادیه ازاد کارگران ایران در حالی که در پی اعتصاب غذا در بیمارستان با وضعیت وخیمی بستری بود ازاد شد . ازادی هر چند موقت وقابل برگشت اما خبر خوشی بود برای بیش از دوماه اعتراض بین المللی و تجمعات گوناگون فعالین احزاب ،سازمانها و نهاد های کارگری و کمونیستها که جا دارد به همگی این رفقا چه در خارج کشور و چه در داخل دست مریزاد گفت .
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی که از ابتدا حامی مطالبات جعفر بود و از فراخوان دهندگان کمپین سراسری برای نجات جان جعفر عظیم زاده نیز به شمار میرفت ضمن عرض تبریک به خانواده جعفر عظیم زاده ، اعضای اتحادیه ازاد کارگران ایران و تمامی سازمان ها و نهادهایی که در این مدت چه در ارسال نامه های اعتراضی به نهاد های بین المللی و چه با حضور در رسانه ها وشرکت در تجمعات اعتراضی از جعفر عظیم زاده و دیگر کارگران حمایت کردند ، ضمن ارج نهادن به تمامی زحمات این عزیزان دست یکایک انها را به گرمی میفشارد .
باید این راه و این اعتراضات تا حصول نتیجه نهایی و ازادی سایر کارگران و فعالین زندانی و زندانیان سیاسی  همچون مظفر صالح نیا ،هاشم رستمی ،بهنام ابراهیم زاده ، محمد جراحی و شیرزاد  ... و تمامی زندانیان سیاسی ادامه یابد . راه حل ما و رفیق جانباخته شاهرخ زمانی ایجاد فدراسیون سراسری کارگران و ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر و پیگیری خواست و مطالبات با اتحاد عمل مشترک تمامی تشکلات موجود جنبش کارگری بوده و خواهد بود. ما اعتقاد داریم فعالین کارگری و طبقه کارگر بدون تشکیلات طبقاتی و همبستگی طبقاتی نمی توانند مطالبات خود را کسب کنند و در صورت کسب موقت احتمال از دست دادن آن بسیار زیاد است بنا براین برای امکان کسب و حفظ مطالبات باید از همین امروز انقلابون و فعالین طبقه کارگر اقدام به تشکیل هیت موسس فدراسیون سراسری کارگران و هسته های مخفی انقلابی برای ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر کنند از نظر ما تضمین تحمیل خواست های ما کارگران در ایجاد چنین بستری است کمیته حمایت از شاهرخ زمانی خود رادر این راستا مسئول میداند و هم همواره در همه اتحاد عمل های بین المللی برای اعتراض به دستگیری ، شکنجه و سرکوب رژیم سرمایه داری حاکم بر ایران حضور دائمی داشته ، دارد و خواهد داشت .
پیروزی نهایی از ان طبقه کارگر ایران است
چاره ما زحمتکشان وحدت و تشکیلات است
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
2016.07.01

1395.04.11

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر