۱۳۹۱ آبان ۱۵, دوشنبه

جنبش اشغال ادمونتون کاناداجنبش اشغال ادمونتون کانادا خواستار آزادی فوری شاهرخ زمانی و سایر زندانیان سیاسی شدحبیب بکتاش از همکاران "کمپین برای آزادی کارگران زندانی" در ادمونتون کانادا در مجمع عمومی ۳۰ اکتبر جنبش اشغال در ادمونتون کانادا در مورد شاهرخ زمانی و نامه او از زندان رجایی شهر صحبت کرد و خواهان حمایت کارگران از شاهرخ زمانی و سایر کارگران زندانی شد. بدنبال این اقدام در سوم نوامبر از سوی این جنبش نامه ای اعتراضی به احمدی نژاد ارسال گردید که در آن ضمن اشاره به وضعیت شاهرخ در زندان، به حکم ۱۱ سال زندان وی و فشار بر روی و فعالین کارگری در زندان اعتراض گردیده و خواهان آزادی وی و دیگر کارگران زندانی، رضا شهابی، محمد جراحی، رسول بداغی و  عبدالرضا قنبری از زندان شدند.

متن ترجمه فارسي اين نامه را در زير ميخوانيد:

"۳ نوامبر ۲۰۱۲
آقای رئیس جمهور محمود احمدی نژاد

خواست آزادی شاهرخ زمانی و سایر کارگران زندانی
آقای شاهرخ زمانی عضو اتحادیه نقاشان تهران و عضو کمیته پیگیری تشکلهای کارگری یک فعال شناخته شده و محبوب است. او در ۵ ژوئن ۲۰۱۱ بدون هیچ اتهامی دستگیر شده و به مدت ۴۰ روز تحت شکنجه جسمی و روانی قرار گرفته است. او با اتهامات جعلی ای نظیر "تبلیغ علیه رژیم، و تشکیل گروه های سوسیالیستی" متهم شده و به ۱۱ سال زندان محکوم گردید. بدنبال این شاهرخ زمانی در معرض فشارهای بیشتری قرار گرفت، به بند زندانیان جنائی منتقل شد و توسط برخی زندانیان جنایی هرروز مورد ضرب و شتم و فشار قرار گرفت. او و شماری از زندانیان سیاسی دیگر از حق هواخوری، و مرخصی محروم شده اند. ما مطلع شده ایم که تعداد زیادی از دیگر کارگران و فعالین اجتماعی نیز با اتهامات بی پایه ای نظیر همین ها متهم شده اند و در شرایط غیر انسانی مشابه آقای زمانی قرار دارند. از جمله:
- رضا شهابی عضو کمیته اجرایی سنديكاي اتوبوسرانی تهران و حومه
- محمد جراحی و بهنام ابراهیم زاده عضو کمیه پیگیری تشکلهای کارگری
- رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان
- عبدالرضا قنبری معلمی که در سال ۲۰۰۹ (۸۸ شمسی) دستگیر شد و خطر اعدام بالای سر او قرار دارد
جنبش اشغال ادمونتون که مبارزه ۹۹ درصدی ها علیه بی عدالتی، نابرابری، و ستم را نمایندگی میکند، شدیدا به رفتار غیر انسانی با کارگران و زندانیان در ایران اعتراض میکند. ما معتقدریم که حق تجمع، تشکل، اعتراض و اعتصاب از حقوق بسیار پایه ای و انسانی همه کارگران و فعالین اجتماعی است. ما قویا از مبارزه کارگران و مردم ایران برای آزادی، برابری و زندگی انسانی حمایت و پشتیبانی میکنیم. ما خواهان آزادی فوری شاهرخ زمانی و سایر زندانیان سیاسی هستیم.

....

متن انگلیسی

November 3, 2012
President Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection
Tehran, Islamic Republic of Iran
By Email:
dr-ahmadinejad@president.ir
Mr. President Ahmadinejad:

Re: Call for Release of Mr. Shahrokh Zamani and Other Jailed Trade Unionists
Mr. Shahrokh Zamani, a member of the Painters' Union of Tehran and a member of the Follow-Up Committee to Set Up Free Labour Organisations in Iran, is a popular and well-known labour activist. He was arrested on June 5, 2011 without charges, and was then subjected to physical and psychological torture for the next forty days. He has been charged with trumped up charges such as ``spreading propaganda against the regime and forming socialist groups`` and sentenced to 11 years in prison.
Mr. Zamani has been subjected to further torture by placing him with common criminals and unleashing attacks by violent inmates on a daily basis on him and other political prisoners. He, along with other political prisoners, has been deprived of his right to furloughs, day passes, and conditional release.
We are aware that there are many other labour and social activists who have been charged with similar baseless accusations and face similar inhumane conditions as Mr. Zamani in Iran. Some of these include the following:
• Mr. Reza Shahabi - Executive Board of the Union of Workers of Tehran and Suburbs United Bus Company
• Mohammad Jarahi and Behnam Ebrahimzadeh - Follow-Up Committee to Set Up Free Labour Organizations in Iran
• Rasoul Bodaghi - Teachers' Trade Association
• Abdolreza Ghanbari - a teacher who was arrested in 2009 and threatened with a death sentence

The Occupy Edmonton, who represents the struggle of 99% against injustice, inequality, and oppression, strongly protests against inhumane treatment of workers and prisoners in Iran. We believe that the right to assemble, organize, protest, and strike are very basic human rights to all workers and social activists. We strongly support the struggle of workers and people of Iran for freedom, equality, and a better life.  We demand the immediate release of Mr. Shahrokh Zamani and other political prisoners. 

کمپین برای آزادی کارگران زندانی، شهلا دانشفر
Shahla_daneshfar@yahoo.com

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
freeshahrookh@gmail.com

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی-سرور کاردار
freepoliticalprisoners@googlemail.com

Mission Free Iran,Ahmad Fatemi
missionfreeiran@gmail.com; http://missionfreeiran.org

۵ نوامبر ۲۰۱۲

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر