۱۳۹۰ آبان ۴, چهارشنبه

در دفاع از کارگران زندانى و زندانيان سياسى


در دفاع از کارگران زندانى و زندانيان سياسى
 

جمهورى اسلامى مرتبا فعالين کارگرى را تحت پيگرد٬ پرونده سازى٬ اخراج و زندان قرار ميدهد. تعدادى از فعالين کارگرى در زندان اند و تعداد بيشترى تحت فشار مستمر قرار دارند. دستمزدهاى ناچيز کارگران پرداخت نميشود٬ پايه اى ترين حقوق کارگرى وحشيانه سرکوب ميشود٬ و اعتراض به اين وضعيت با سرکوب و زندان مواجه ميشود.

شورا در ادامه تلاشهايش در دفاع از جنبش کارگرى در ايران روز شنبه ۵ نوامبر٬ تظاهراتى در ميدان مرکزى شهر استکهلم برگزار ميکند. شورا از احزاب سياسى٬ سوسياليستها و آزاديخواهان دعوت ميکند در اين اجتماع فعالانه شرکت کنند.

زمان: شنبه ۵ نوامبر٬ ساعت ٣ بعدازظهر

مکان: ميدان سرگل- استکهلمکارگر زندانى٬ زندانى سياسى آزاد بايد گردد!

مرگ بر جمهورى اسلامى

زنده باد سوسياليسم


شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران – استکهلم

٢۵ اکتبر ٢٠١١

۳ نظر: